COK

25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk.

COK har gennemført flere hold af projektlederuddannelsen i 5-by Kommunesamarbejdet, hvor knap 100 deltagere har været igennem de grundlæggende samt udvidet forløb.

Formålet med uddannelserne har været at:

Udvikle og træne projektledere til at anvende et fælles sprog og fælles metodiske tilgange til at planlægge, styre og lede forskellige typer af projekter med afsæt i de nyeste projektledelsesmetoder- og teknikker.

Uddannelsen målrettes deltagernes projektopgaver og fagforvaltningers ledelsesforventninger gennem fokus på samarbejdet mellem projektleder og projektejer/ nærmeste leder.

Udvikle og træne projektlederne til at kombinere projektarbejdet med behovet for innovation. Herunder kunne igangsætte og forstå kreative processer i pre-jekt, pro-jekt og post-jekt faserne.

Citater fra deltagerne:

"Kompetent underviser med stor faglig viden og evne til at koble klasseundervisning, individuelle spørgsmål i plenum til teorien"

"Har helt sikkert fået nogle brugbare værktøjer som jeg skal hjem at afprøve og inspiration til processer"

"Jeg synes det fungerer godt med den afveksling underviseren holder undervejs i forløbet. Der er oplæg, øvelser, lidt individuelt osv. Det betyder, at koncentrationen bevares under hele forløbet"