Læselyst og læsefællesskaber for alle

2021-2022

Børn og unges læseglæde og - fællesskaber Vi vil med en ny og udvidet undersøgelse af læse- og medievaner hos børn og unge på mellemtrinnet og i udskoling skabe et forskningsinformeret afsæt for læselystindsatser i folkebiblioteker og skoler med særligt fokus på læsefællesskaber. Undersøgelsen vil både have en kvantitativ og en kvalitativ del. Projektet ender med en handlingskonference, hvor de vigtigste institutioner og aktører på biblioteks- og skoleområdet konkretiserer, hvordan de vil omsætte undersøgelsens resultater i egen praksis.

Læs mere her


Samarbejde

Danmarks Biblioteksforening

Publikationer

 

Projektleder

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
Morten Pettersson Forskningsmedarbejder, ph.d.