Velkommen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles nye hjemmeside. Vi udvikler for tiden på hjemmesiden og der vil på nogle områder være links til vores tidligere hjemmesider.

Lego i undervisningen

Udnyt Legos pædagogiske muligheder med et skræddersyet CFU-forløb. Bliv selvhjulpen i at arbejde med Lego-materialer i videnskab og teknologi, kreativitet og innovation og lån derefter materialer til en aktiv undervisning sammen med dine elever.

Undervisningsforløb med Lego Education

Intro-kursus tilrettelagt som et undervisningsforløb med lærere og elever som aktive deltagere. Forløb og materialer retter sig mod undervisningen inden for videnskab og teknologi, kreativitet og innovation.

Vi skræddersyr niveauet til klassetrin. Det faglige indhold og valg af materialer aftales i forhold til fag og temaer.

Efter intro-forløbet er du og dine elever selvhjulpne og klar til at arbejde videre med Lego-materialerne, fx i en temauge. Materialerne stilles til rådighed som en del af CFU-pakken.

Læremiddel med kursus i et integreret undervisningsforløb

CFU’s pakkeløsning indeholder 3 timers kursus på egen skole. Kurset afvikles som et undervisningsforløb med deltagelse af klassens elever og deres lærer(e). Niveau og indhold tilpasses lærerens og elevernes behov. I har Lego-materialerne til rådighed i den efterfølgende uge.

Vælg imellem:

 • Mindstorms robotter
  Vi arbejder med Mindstorms robotteknologien fra Lego, programmeringstrin og software.
  Deltagerne løser konkrete opgaver med færdigbyggede robotter eller robotter, som eleverne selv bygger.
  Har skolen selv EV3-robotter og software dette udstyr være grundlag for undervisningen.
 • Videnskab og teknologi
  Vi udforsker mekaniske principper og konstruerer modeller, som illustrerer praktisk anvendelse af principperne i hverdagen.
  Deltagerne lærer at arbejde naturvidenskabeligt med hypoteser, eksperimenter og udførelse af eksperiment.
 • Skræddersyet tema og forløb efter ønsker og behov
  Vi udnytter de pædagogiske muligheder med Lego og tilrettelægger forløb og indhold ud fra fag, temaer og klassetrin.
  Fx har vi lavet forløb ud fra emner om handicappede, astronomi, kamprobotter eller opbygning af et tivoli.

CFU-pakkens indhold

Vi kommer ud på skolen med et forløb, som på forhånd er aftalt mellem CFU’s instruktør og læreren ud fra klassens årsplan og de hertil knyttede fælles mål.

På skolen gennemfører instruktøren et 3 timers undervisningsforløb til det videre arbejde med Lego-materialerne. Derefter er lærer og elever klædt på til at arbejde selvstændigt.

Efter kurset låner skolen materialerne, så der kan arbejdes videre i fx en emneuge.

Hvis du vil vide mere

Du kan booke en CFU-konsulent til at præsentere de pædagogiske muligheder og materialerne i Lego Education Center.

Besøg os – eventuelt sammen med dit fagteam.

Signe Schmidt Rye

Signe Schmidt Rye

Konsulent