Webinarrække om didaktiske greb til din matematikundervisning

Dato: 28.10.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Webinarrække om didaktiske greb til din matematikundervisning

Med små greb kan du ændre det, der er i fokus i din matematikundervisning. Få inspiration til nye måder, du kan gribe matematikundervisningen an på ved at deltage i vores 4 webinarer.

Med små greb kan du fuldstændigt ændre det, der er i fokus i matematikundervisningen og dermed påvirke elevernes deltagelse og udbytte af undervisningen.

Vi gennemfører dette kursus som 4 korte webinarer. På hvert webinar vil du blive præsenteret for et eller flere nye didaktisk greb hver gang, som bliver knyttet op på teori og praksis. Det vil være vinklet sådan, så det er lige til at bruge i matematikundervisningen efterfølgende. De didaktiske greb er generiske, så selvom vi tager udgangspunkt i konkrete aktiviteter, vil du enkelt kunne justere dem til et utal af kontekster.

I kursusrækken lægges der op til at man afprøver konkrete aktiviteter fra gang til gang og følger op på dem på næste webinar.

Læs mere om Webinarrække om didaktiske greb til din matematikundervisning her.