Webinarrække om Ugens aktivitet

Dato: 25.08.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Webinarrække om Ugens aktivitet

Få inspiration til low floor high ceiling aktiviteter direkte til at bruge i din egen matematikundervisning, hvor der er gode muligheder for differentiering.

På traditionelle kurser præsenteres man for en masse aktiviteter på én gang. Med ugens aktivitet forsøger vi at udnytte de muligheder, det giver, ikke at skulle møde op fysisk til et kursus. Vi præsenterer derfor indholdet i form af konkrete undervisningsaktiviteter i mindre bidder, der så efterfølgende afprøves i egen undervisning. Som opfølgning diskuterer vi deltagernes erfaringer fra afprøvningen og justeringsmuligheder fremadrettet. På den måde bliver det mere autentiske diskussioner, og indholdet af kurset forbindes direkte til ens egen undervisning. 

Læs mere om Webinarrække om Ugens aktivitet her.