Materialeønsker

Som bruger kan du foreslå læremidler, som du finder relevante at have i udlånssamlingen. Det sker via en formular på denne side. Prioriteringen af indkøb sker i Materialeudvalget, hvor brugerne er repræsenteret.

Foreslå læremidler til udlånssamlingen

Du kan selv foreslå læremidler, som du mangler i CFU’s udlånssamling. Brug formularen her på siden.

Indkomne forslag bliver publiceret på ucl.dk med mulighed for at andre kan tilføje kommentarer. Du har tilsvarende adgang til andres forslag og kan kommentere dem.

Alle forslag bliver forelagt CFU’s materialeudvalg på dets førstkommende møde.

Skriv et forslag til køb af læremiddel her.

Se tidligere forslag til indkøb af læremidler her. 

Anne-Marie Thirsvad Bibliotekar
Lars Pedersen Bibliotekar