Få sat fokus på mundtlighed

Mundtlighed er et vigtigt - men også ofte overset - område i danskundervisningen.

Det mundtlige sprog og elevernes mundtlige færdigheder bør være et emne i danskfaget. Men hvordan får man det ind i undervisningen?

5 minutters videooptagelse af en dialog i klassen kan være epokegørende.

Hør lektor Tina Høegh fra Syddansk Universitet fortælle hvorfor i videoen til højre.

Samtalen skal lagres

Mundtlige færdigheder er et vigtigt grundlag for læring, forståelse og samarbejde i alle skolens fag og særligt i danskundervisningen. Ved at fokusere på den mundtlige dimension kan man styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt.

Hvad gør man så, hvis man eksempelvis gerne vil lave en anderledes klassedialog eller træne den allerede findes?

For at kunne studere og kigge på det mundtlige er man i første omgang nødt til at lagre det. For eksempel hjælp af en video- eller lydoptagelse.

Øvelse er vejen frem

En anden udfordring ved sætte fokus på mundlighed er, at vi er så optagede at det, der bliver sagt, at vi har svært ved at hæve os op over det og i stedet studere måden, det bliver sagt på. Men jo større fokus man har på det, jo bedre bliver man til det det. Og som sidegevinst får man også perspektiv på de andre områder danskfaget beskæftiger sig med.

Få mere af vide

Er du interesseret i at vide mere, har du mulighed for at tilmelde dig ’Hotspot på mundtlighed i danskfaget’ på UCL. Temadagen har fokus på elevernes danskfaglige samtaler, og hvordan man som underviser kan arbejde med at udvikle kvaliteten af disse samtaler.

Læs mere om temadagen