GBL21 - Gamebased learning in the 21st century

Spilbaseret læring i det 21. århundrede

GBL21

GBL21 eller Spilbaseret læring i det 21. århundrede er et forskningsprojekt, som har fokus på at anvende Design Thinking i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt.

De fire kompetencer er alle eksempler på 21st century skills, fordi de har stor betydning for elevers muligheder for at deltage aktivt i deres kommende samfundsliv.

Der deltager 40 skoler i projektet fra 2019-2020. I UCLs region deltager 7 skoler. Alle deltagende skoler får fri adgang til undervisningsforløb for 5. og 7. klasse i dansk, matematik og naturfag fagene via læringsplatformen MinUddannelse, og lærerne får introduktion og faglig sparring til at anvende forløbene i deres undervisning.

Spilredskaberne indbefatter Hungry Higgs, Scratch, Build A World, elevers egne computerspil og designmetoder til f.eks. at udvikle brætspil i undervisningen.

Læs mere om projektet

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik