Søgsmart

Digitalt værktøj der hjælper dine elever til at være kildekritiske.

Digitalt værktøj til kildekritik i alle fag

SøgSmart er et gratis digitalt værktøj for 3.-9. klasse, som hjælper eleverne til at blive kompetente informationssøgere.

Værktøjet kan bruges i alle fag, da det er elevernes autentiske informationsbehov, dem driver dem frem i processen.

SøgSmart er enkelt og let at bruge og får klassen til at samarbejde om systematisk kildekritik.

SøgSmart er udviklet i samarbejde med Centralbibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Gå til søgsmart.dk

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling