Stærke Naturfaglige Fællesskaber

Få et digitalt og praksisnært kompetenceudviklingstilbud til dig og dit naturfagteam på skolen.

Hvad tilbyder Stærke Naturfaglige Fællesskaber?

SNL er en række målrettede kompetenceudviklingsforløb for naturfagslærere af ét halvt års varighed med fokus på:

• Undervisning i naturfagsdidaktik med fokus på undersøgelsesbaseret undervisning, herunder problembaserede forløb, der styrker elevernes udvikling af de fire naturfaglige kompetencer

• Undervisning i de fag-faglige færdigheds- og vidensområder i natur/teknologi

• Løbende fagdidaktisk udvikling, bl.a. gennem samarbejde med lokale virksomheder i undervisningen og principper, der kan øge elevernes engagement

Gennem en tæt kobling mellem e-læring, eksemplariske undervisningsforløb og praksisnær kompetenceudvikling er det målet, at naturfagslærerne opnår ny viden og kompetencer, som både kan anvendes direkte, og som ligeledes kan modelleres og tilpasses den lokale kontekst.

Læs mere her. 

Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag