For studerende

Her kan du læse mere om coronavirus, og hvordan du bør forholde dig som studerende på UCL. Spørgsmål og svar finder du nederst på siden.

Generelle spørgsmål om coronavirusen i forhold til UCL kan stilles via corona@ucl.dk. Helbredsmæssige spørgsmål skal altid rettes til egen læge.

Hvis du er testet positiv for COVID-19

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre. 
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.
 • Styrelsen for Patiensikkerheds opsporingsenhed kontakter dig for at tilbyde dig hjælp til at opspore dine nære kontakter, som også kan være smittet. Du bliver kontaktet inden for 24 timer efter testsvar.
 • Vi behandler dine personoplysninger, når du oplyser os, at du er smittet. Du kan læse mere i vores oplysningsblanket om personoplysninger i forbindelse med COVID-19.

Biblioteket er åbent for studerende og medarbejdere ved UCL.  Du kan stadig aflevere bøger og låne reserverede bøger på UCL Biblioteket. Du kan se hvornår de enkelte biblioteksafdelinger er åbne her: https://bib.ucl.dk/da/nyheder/selvbetjening-i-bibliotekerne

Husk studie- og medarbejderkort for at komme ind.  Nye studerende uden studiekort skal kontakte biblioteket https://bib.ucl.dk/da/nyheder/til-nye-studerende

Vær opmærksom på at afleveringsfrister og gebyrregler er uændrede i nedlukningsperioden: https://bib.ucl.dk/da/page/laaneregler

Det er ikke længere muligt at bruge bibliotekerne som studiesteder. Bibliotekarerne holder åbne Zoom forespørgsler mandag-fredag kl. 9-11 og 13-15. Linket findes på https://bib.ucl.dk/da/node/899

Skal du i kontakt med bibliotekarerne så skriv gerne en mail til bibliotek@ucl.dk

Skal du have adgang til digitale materialer og databaser skal det ske via bibliotekets hjemmeside https://bib.ucl.dk/da/page/e-ressourcer-a-aa

På siden finder du en liste over vikarjobbanker i kommunerne i vores region. Du kan søge vikarjob, hvis du ønsker at hjælpe under coronakrisen.

Hvad er en nær kontakt?

Vi definerer nære kontakter til smittede med COVID-19 på samme måde som Sundhedsstyrelsen.

Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere. 

Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
 • Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb. 
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt:

 • Ved at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter.
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19. Hvad gør jeg?

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der er tilknyttet UCL, gælder følgende:

 • Det vigtigste er, at du straks tager hjem eller bliver hjemme og isolerer dig.
 • Du bliver kontaktet af UCL via ItsLearning og muligvis også Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er vigtigt, at du følger deres anvisninger.
 • Du får besked fra din uddannelsesleder om det kommende forløb. Du vil blandt andet få oplysninger om muligheden for onlineundervisning eller anden form for erstatningsundervisning.

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der ikke er tilknyttet UCL, skal du straks tage hjem eller blive hjemme og isolere dig.

Uanset om du er nær kontakt til en smittet, der er tilknyttet UCL eller en person uden for UCL, så skal man kontakte Kontaktopsporingsenheden på 7020 0233 og taste 2. Kontaktopsporingsenheden kan vejlede om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt samt vejlede til, hvordan man booker de to test ud fra testprogrammet for nære kontakter.

Man skal efterfølgende ringe til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511 for at blive henvist til to test. Herefter kan man selv booke to test på coronaprover.dk.

Generelt gælder det, at hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, bør du blive testet – også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Indtil du får svar på testen bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Hvordan bliver jeg testet, hvis jeg bliver hjemsendt pga. smitte på UCL?

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som kan henvise dig til test. Når du er blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests:

1. test: Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.

2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Du må ikke møde op før du har en negativ test. Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få foretaget anden test to dage efter første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være på uddannelsen. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med COVID-19.

Læs mere om appen og download den

Jeg er testet positiv for COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du som studerende ved UCL bliver testet positiv for COVID-19:

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre.
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.

Beredskabsgruppen vil spørge til din færden og dine nære kontakter på UCL i tiden op til den positive test. Spørgsmålene skal sikre, at vi kan træffe de korrekte foranstaltninger for de øvrige studerende og ansatte for at undgå smittespredning.

Du vil muligvis også blive kontaktet af Coronaopsporing fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil hjælpe med at kortlægge og eventuelt kontakte alle dine nære kontakter. UCL vil kun spørge dig til nære kontakter i UCL-sammenhæng.

Du skal kontakte din uddannelsesleder om det kommende forløb. Her vil du blandt andet kunne få oplysninger om muligheden for onlineundervisning.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer, efter at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil syv dage efter, at du fik taget testen. 

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i minimum 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Personoplysninger

UCL behandler personoplysninger i forbindelse med smittede medarbejdere. Læs mere:

https://esdhweb.ucl.dk/D20-1399995.pdf

Det er fortsat et krav, at alle der færdes på UCL bærer værnemidler (mundbind eller visir), når de bevæger sig rundt inden døre på vores campusser. Det kan fx være på gangene og på vores fællesarealer i øvrigt.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man som studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier mv., med mindre der tidligere har været krav om mundbind eller visir.

Værnemidler kan være i form af mundbind (engangsmundbind eller stofmundbind), visir eller lignende. Det er fortsat studerendes eget ansvar at sørge for værnemidler.

Du skal selv sørge for mundbind. Der er ingen krav om, hvilken type mundbind, men vi anbefaler, at du følger myndighedernes vejledning på dette område. Vejledningerne har ændret sig løbende, og det er muligt, at de også bliver ændret i fremtiden.

Du kan finde vejledning til brug af mundbind via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Fritagelse for mundbind

Sundhedsstyrelsen anerkender, at mundbind ikke kan bæres af alle. Der gælder derfor en række generelle undtagelser:

 • Børn under 12 år
 • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind 

Mundbindet kan fjernes, hvis situationen kræver det, f.eks. hvis man skal spise eller drikke, tale med folk, der skal mundaflæse samt ved identifi kation fra f.eks. politiet.

Køb et badge

Hvis du hører til i en af ovenstående kategorier, skal du naturligvis ikke bære mundbind. For at hjælpe sine medlemmer har Landsforeningen Spor fremstillet et badge, der viser for omgivelserne, at man er fritaget.

Badgen kan købes af alle på landsforeningens hjemmeside:

Køb badge – fritaget for brug af mundbind

Se også

Ikke alle kan bruge mundbind (Sundhedsstyrelsen)

I øjeblikket må du som studerende ikke opholde dig på vores campusser, medmindre du deltager i skemalagt studieaktivitet, der kræver fysisk tilstedeværelse, eller du skal afhente eller aflevere materialer på UCL Biblioteket.

Vi anbefaler, at man som studerende får foretaget en coronatest, inden man møder op på campus til studieaktiviteter, der kræver fysisk tilstedeværelse - i så fald vil du få besked fra din uddannelse/underviser.

Du må under ingen omstændigheder møde op på campus med symptomer på sygdom, og der skal fortsat være stort fokus på håndhygiejne, rengøring og afstand.

Afstandsanbefalingen er 2 meter.

Der er fortsat krav om brug af mundbind eller visir. Se i øvrigt Mundbind.

Fra og med den 9. december 2020 gælder følgende foreløbigt:

 • Studerende i praktik fortsætter på deres praktiksted, hvis praktikstedet ikke er omfattet af nedlukningen. Det drejer sig om eksempelvis børnehaver og indskoling.
 • Hvis der er tale om et praktiksted, hvor medarbejderne hjemsendes pga. nedlukning, så afvikler den studerende også sin praktik som hjemsendt.
 • Hvis den studerende er bosat i Odense Kommune, men er i praktik i en anden kommune, som ikke er omfattet af nedlukningen, så gennemføres praktikken som planlagt.
 • Hvis den studerende er i praktik i Odense Kommune, men er bosiddende i en anden kommune, så gennemføres praktikken som planlagt.

Læs mere om praktik ift. COVID-19 her.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer og launches rengøres en gang dagligt for de uddannelser, der er godkendt til genåbning.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.
 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget
 • De studerende må ikke opholde sig i lokalerne i pauserne, da lokalerne skal udluftes.

Hvis du mener, at du er i den særlige risikogruppe for coronasmitte, skal du kontakte din egen læge, der skal vurdere, om du er i risikogruppen.
Hvis din læge bekræfter, at det er tilfældet, skal du sammen med din uddannelse aftale, hvordan du kan være studieaktiv. Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Som udgangspunkt skal alle studerende deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt. Det gælder også studerende, der selv tilhører en risikogruppe eller bor sammen med en person, der tilhører en risikogruppe i relation til COVID-19. UCL følger til hver en tid myndighedernes retningslinjer for afstand, håndsprit, adgang til håndvask, brug af handsker, mundbind/visir, rengøring m.v.

I særlige tilfælde kan den studerendes egen læge have foretaget en konkret og individuel vurdering af, at den studerende har en øget risiko i relation til COVID-19 og derfor anbefaler, at den studerende ikke møder fysisk frem til undervisningen. I sådanne tilfælde tilbyder vi en dialog med en studievejleder og uddannelsen om mulighederne for at få tilbudt et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Hvad er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

Det er uddannelseschefen (eller den medarbejder, der er udpeget af uddannelseschefen), der i dialog med studievejlederen og den studerende beslutter, hvilke særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der kan tilbydes på den enkelte uddannelse.

Som udgangspunkt konverteres undervisningsforløb til et hjemmestudie med udgangspunkt i planlagte studieaktiviteter. Den studerende forventes at være studieaktiv og anbefales at samarbejde med sin eventuelle studiegruppe om at opnå læringsmålene for forløbet. Herudover vurderes der, hvilke særligt tilrettelagte elementer den studerende skal tilbydes. Det kan være forskellige digitale løsninger, faglige støtteaktiviteter eller tilbud om en ekstraordinær brug af værnemidler i lokalet el. lign.

På uddannelsen afgøres det, om der er enkelte afgrænsede studieaktiviteter, der slet ikke er mulige at tilbyde som et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Der kan f.eks. være tale om fysiske øvelser i et værksted, et laboratorium, et musiklokale el.lign., som skal forberede den studerende til en prøve, og som ikke meningsfyldt kan gennemføres hjemmefra. Studievejlederen vil i så fald undersøge mulighederne for et omlagt uddannelsesforløb, hvor der f.eks. tilbydes ombytning af moduler el.lign., før der tages stilling til nødvendigheden af orlov, dispensation m.v.

Hvordan søges et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

 • Aftal en tid til samtale hos din studievejleder, som også kan vejlede dig om de forskellige trin i ansøgningsprocessen samt den forventede sagsbehandlingstid.
 • Din studievejleder vil bede dig om at indsende en lægeerklæring af nyere dato, hvor din læge bekræfter, at du ikke anbefales at møde fysisk op til undervisningen. Det er ikke tilstrækkeligt med en ældre bekræftelse på din diagnose el.lign.
 • Din studievejleder vil desuden bede dig om en personlig redegørelse for dine behov og ønsker som supplement til lægeerklæringen. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvad du fejler, men vi skal kende dine udfordringer og eventuelle løsningsforslag.
 • Dine oplysninger i form af lægeerklæring og den personlige redegørelse vil blive videregivet til uddannelsen med det formål at undersøge mulighederne for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
 • Uddannelsens løsningsforslag vil blive forelagt for dig med henblik på en dialog omkring iværksættelsen.

Hvad betyder selvisolation?

At du skal isolere dig betyder:

 • At du skal blive hjemme, dvs. inden for egen bolig eller matrikel, så du ikke risikerer at komme i tæt fysisk kontakt med andre. Gå ikke på arbejde og gå ikke ud f.eks. for at købe ind. Få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål. Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med andre over telefonen eller videoopkald. Undgå især al kontakt med personer, som er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Mange steder findes der lokale initiativer, hvor du kan søge støtte. Undersøg, om der findes nogle i dit lokalområde. Du kan også kontakte ”Røde Kors Corona Hjælpenetværk” på tlf. 3529 9660 eller rodekors.dk/corona/hjælp.

 • At du bør undgå tæt fysisk kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Undlad tæt fysisk kontakt som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand. Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum. Det bedste er, hvis du kan bruge et separat toilet/badeværelse, men har I kun ét i husstanden, bør du selv rengøre overflader, f.eks. ved at afspritte toiletsæder, håndvask og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis du er testet positiv og er bekymret for, om du kan efterleve anbefalingerne om selvisolation, som beskrevet ovenfor, kan du få rådgivning af en medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511. Du kan også tale med egen læge, eller ringe direkte til din kommune, som kan rådgive om isolationsophold uden for hjemmet, hvis du har behov for det.

Anvend mundbind, hvis du undtagelsesvist er nødsaget til at bryde din selvisolation, f.eks. i forbindelse med at du skal på hospitalet.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens folder om selvisolation

Læs om tiltag på SU området i forbindelse med COVID-19 – se dette link 

De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen.

Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans.

Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.

Hvis du er lidt snottet og har milde symptomer på en almindelig forkølelse, og du ikke føler dig syg, behøver du ikke blive hjemme. Hvis du har mulighed for det, kan du vælge at studere hjemmefra, til du ikke længere har symptomer på forkølelse.

Ved kraftig forkølelse eller anden sygdom skal du blive hjemme. UCL ønsker at forebygge andre former for smitte og den usikkerhed, som syge medarbejdere på campus kan forårsage hos kolleger og studerende.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine symptomer kan være tegn på covid-19, skal du altid kontakte din egen læge for at få en vurdering. Det kan UCL ikke hjælpe med.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ovenstående symptomer?

Hvis du som studerende ved UCL får symptomer, der kan være tegn på, at du er smittet med COVID-19:

 • Tag straks hjem eller bliv hjemme og isoler dig. Læs mere om selvisolation under punktet
 • Kontakt din læge for at blive henvist til test – mød ikke op ved testcentrene, hvis du har symptomer

Hvis din test er positiv: Se mere under punktet 'Hvis du er testet positiv for COVID-19'

Hvis din test er negativ: Hvis din test er negativ, er du ikke smittet med covid-19, og du kan som udgangspunkt vende tilbage til campus, hvis du i øvrigt er rask.

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symtomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges. Har du spørgsmål eller behov for konkret rådgivning ift. din sygdom, kan du kontakte egen læge.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Rejsevejledningen for hele verden er skærpet, og alle rejser frarådes i øjeblikket.

Det betyder, at også studieophold og uddannelsespraktik, som ellers er anset som nødvendige rejser, frarådes. Rejsevejledningen gælder foreløbigt frem til den 7. februar 2021.

Du kan læse mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Forholdsregler for studerende efter ferie på frarådede destinationer

Som studerende ved UCL forventer vi, at du for at mindske risikoen for smittespredning i institutionen følger myndighedernes rejsevejledning. Alternativt at du får foretaget en virustest ved hjemkomsten og bliver hjemme, til du har modtaget svar på testen. 

Se også:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Corona Taskforce på corona@ucl.dk.