For studerende

Her kan du læse mere om coronavirus, og hvordan du bør forholde dig som studerende på UCL. Spørgsmål og svar finder du nederst på siden.

Generelle spørgsmål om coronavirusen i forhold til UCL kan stilles via corona@ucl.dk. Helbredsmæssige spørgsmål skal altid rettes til egen læge.

Hvis du er testet positiv for COVID-19

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre. 
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12. Telefonen er sommerferielukket i uge 28, 29 og 30.
 • Styrelsen for Patiensikkerheds opsporingsenhed kontakter dig for at tilbyde dig hjælp til at opspore dine nære kontakter, som også kan være smittet. Du bliver kontaktet inden for 24 timer efter testsvar.
 • Vi behandler dine personoplysninger, når du oplyser os, at du er smittet. Du kan læse mere i vores oplysningsblanket om personoplysninger i forbindelse med COVID-19.

Biblioteket er åbent for studerende og medarbejdere ved UCL. Se hvornår de enkelte biblioteksafdelinger er åbne. 

Vær opmærksom på afleveringsfrister og gebyrregler.

Det er muligt at bruge bibliotekerne som studiesteder.

Bibliotekarerne holder åbne Zoom forespørgsler mandag-fredag kl. 9-11 og 13-15. Linket finde du her

Skal du i kontakt med bibliotekarerne så skriv gerne en mail til bibliotek@ucl.dk

Skal du have adgang til digitale materialer og databaser skal det ske via bibliotekets hjemmeside.

På siden finder du en liste over vikarjobbanker i kommunerne i vores region. Du kan søge vikarjob, hvis du ønsker at hjælpe under coronakrisen.

Det er besluttet, at der desværre ikke afholdes dimission ved afslutningen af sommereksamenerne 2021.

Det bliver heller ikke tilladt, at familiemedlemmer og andre pårørende må komme med ind på campus i forbindelse med afsluttende eksamen. Der opstilles dog telte og caféborde uden for campusserne, hvor familiemedlemmer og øvrige pårørende må vente.

Til og med sommereksamen fastholdes prøver online. Undtagelser herfor er følgende:

 • Værksteds- og laboratorieprøver på fuldtidsuddannelser, herunder prøver, hvor man skal fremvise et fysisk produkt
 • Afsluttende mundtlige prøver; det vil sige hovedopgaver og BA-prøver
 • Visse skriftlige prøver

Studerende får direkte besked fra uddannelsen om, hvilken eksamensform der gælder i de enkelte tilfælde.

Hvad er en nær kontakt?

Vi definerer nære kontakter til smittede med COVID-19 på samme måde som Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19. Hvad gør jeg?

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der er tilknyttet UCL, gælder følgende:

 • Det vigtigste er, at du straks tager hjem eller bliver hjemme og isolerer dig.
 • Du bliver kontaktet af UCL via ItsLearning og muligvis også Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er vigtigt, at du følger deres anvisninger.
 • Du får besked fra din uddannelsesleder om det kommende forløb.

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der ikke er tilknyttet UCL, skal du straks tage hjem eller blive hjemme og isolere dig.

Uanset om du er nær kontakt til en smittet, der er tilknyttet UCL eller en person uden for UCL, så skal man kontakte Kontaktopsporingsenheden på 7020 0233 og taste 2. Kontaktopsporingsenheden kan vejlede om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt samt vejlede til, hvordan man booker de to test ud fra testprogrammet for nære kontakter.

Man skal efterfølgende ringe til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511 for at blive henvist til to test. Herefter kan man selv booke to test på coronaprover.dk.

Generelt gælder det, at hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, bør du blive testet – også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Indtil du får svar på testen bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Hvordan bliver jeg testet, hvis jeg bliver hjemsendt pga. smitte på UCL?

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som kan henvise dig til test. Når du er blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests:

1. test: Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.

2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter, og derfor kan du først vende tilbage på campus, når har negativt svar på din sidste test.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med COVID-19.

Læs mere om appen og download den

UCL følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for personer, der er vaccineret.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om personer, der er vaccineret mod COVID-19.

Undtagelse fra test

Man er fritaget for kravet om negativ test ved fysisk fremmøde 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Hvis du har gennemført et vaccinationsforløb bestående af flere doser, kan du bruge dokumentation herfor som gyldigt coronapas, umiddelbart efter den sidste vaccinedosis er modtaget.

Jeg er testet positiv for COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du som studerende ved UCL bliver testet positiv for COVID-19:

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre.
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12. Telefonen er sommerferielukket i uge 28, 29 og 30.

Beredskabsgruppen vil spørge til din færden og dine nære kontakter på UCL i tiden op til den positive test. Spørgsmålene skal sikre, at vi kan træffe de korrekte foranstaltninger for de øvrige studerende og ansatte for at undgå smittespredning.

Du vil muligvis også blive kontaktet af Coronaopsporing fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil hjælpe med at kortlægge og eventuelt kontakte alle dine nære kontakter. UCL vil kun spørge dig til nære kontakter i UCL-sammenhæng.

Du skal kontakte din uddannelsesleder om det kommende forløb. Her vil du blandt andet kunne få oplysninger om muligheden for onlineundervisning.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer, efter at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil syv dage efter, at du fik taget testen. 

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i minimum 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

For at kunne komme ind på campus 48 timer efter fravær af symptomer, skal man kunne dokumentere, man har haft en positiv test. Man behøver altså ikke vente 14 dage på modtagelse af coronapas.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Hvis din test er positiv for COVID-19

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Personoplysninger

UCL behandler personoplysninger i forbindelse med smittede medarbejdere. Læs mere:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Kantinerne er åbne på alle campusser - dog med servering af begrænset sortiment.

Indtil 1. august 2021 gælder følgende:

 • Studerende og medarbejdere skal kunne fremvise en negativ test, der ikke er ældre end 72 timer, når man møder op på campus. Både PCR-tests og kviktests er gyldige.
 • Man er fritaget for kravet om negativ test ved fysisk fremmøde 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19 og højst 42 dage efter den første dosis. Hvis du har gennemført et vaccinationsforløb bestående af flere doser, kan du bruge dokumentation herfor som gyldigt coronapas, umiddelbart efter den sidste vaccinedosis er modtaget.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan leve op til de gængse kriterier for at møde op på campus, kan du henvende dig til corona@ucl.dk før du møder op på campus.

Efter 1. august 2021 ophæves kravet om, at studerende, ansatte, besøgende og andre med tilknytning til UCL skal fremvise et negativt testresultat ved fremmøde.

Ophold på campus uden skemalagt aktivitet

Der er adgang til alle campusser for studerende på hverdage. Der kan bookes grupperum og teorilokaler (på dagen) i TimeEdit.

 • Studerende i praktik fortsætter på deres praktiksted, hvis praktikstedet ikke er omfattet af nedlukningen. Det drejer sig om eksempelvis børnehaver og indskoling.
 • Hvis der er tale om et praktiksted, hvor medarbejderne hjemsendes pga. nedlukning, så afvikler den studerende også sin praktik som hjemsendt.
 • Hvis den studerende er bosat i Odense Kommune, men er i praktik i en anden kommune, som ikke er omfattet af nedlukningen, så gennemføres praktikken som planlagt.
 • Hvis den studerende er i praktik i Odense Kommune, men er bosiddende i en anden kommune, så gennemføres praktikken som planlagt.

Læs mere om praktik ift. COVID-19 her.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer og launches rengøres en gang dagligt for de uddannelser, der er godkendt til genåbning.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.
 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget
 • De studerende må ikke opholde sig i lokalerne i pauserne, da lokalerne skal udluftes.

Hvis du mener, at du er i den særlige risikogruppe for coronasmitte, skal du kontakte din egen læge, der skal vurdere, om du er i risikogruppen.
Hvis din læge bekræfter, at det er tilfældet, skal du sammen med din uddannelse aftale, hvordan du kan være studieaktiv. Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Som udgangspunkt skal alle studerende deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt. Det gælder også studerende, der selv tilhører en risikogruppe eller bor sammen med en person, der tilhører en risikogruppe i relation til COVID-19. UCL følger til hver en tid myndighedernes retningslinjer for afstand, håndsprit, adgang til håndvask, brug af handsker, mundbind/visir, rengøring m.v.

I særlige tilfælde kan den studerendes egen læge have foretaget en konkret og individuel vurdering af, at den studerende har en øget risiko i relation til COVID-19 og derfor anbefaler, at den studerende ikke møder fysisk frem til undervisningen. I sådanne tilfælde tilbyder vi en dialog med en studievejleder og uddannelsen om mulighederne for at få tilbudt et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Hvad er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

Det er uddannelseschefen (eller den medarbejder, der er udpeget af uddannelseschefen), der i dialog med studievejlederen og den studerende beslutter, hvilke særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der kan tilbydes på den enkelte uddannelse.

Som udgangspunkt konverteres undervisningsforløb til et hjemmestudie med udgangspunkt i planlagte studieaktiviteter. Den studerende forventes at være studieaktiv og anbefales at samarbejde med sin eventuelle studiegruppe om at opnå læringsmålene for forløbet. Herudover vurderes der, hvilke særligt tilrettelagte elementer den studerende skal tilbydes. Det kan være forskellige digitale løsninger, faglige støtteaktiviteter eller tilbud om en ekstraordinær brug af værnemidler i lokalet el. lign.

På uddannelsen afgøres det, om der er enkelte afgrænsede studieaktiviteter, der slet ikke er mulige at tilbyde som et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Der kan f.eks. være tale om fysiske øvelser i et værksted, et laboratorium, et musiklokale el.lign., som skal forberede den studerende til en prøve, og som ikke meningsfyldt kan gennemføres hjemmefra. Studievejlederen vil i så fald undersøge mulighederne for et omlagt uddannelsesforløb, hvor der f.eks. tilbydes ombytning af moduler el.lign., før der tages stilling til nødvendigheden af orlov, dispensation m.v.

Hvordan søges et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

 • Aftal en tid til samtale hos din studievejleder, som også kan vejlede dig om de forskellige trin i ansøgningsprocessen samt den forventede sagsbehandlingstid.
 • Din studievejleder vil bede dig om at indsende en lægeerklæring af nyere dato, hvor din læge bekræfter, at du ikke anbefales at møde fysisk op til undervisningen. Det er ikke tilstrækkeligt med en ældre bekræftelse på din diagnose el.lign.
 • Din studievejleder vil desuden bede dig om en personlig redegørelse for dine behov og ønsker som supplement til lægeerklæringen. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvad du fejler, men vi skal kende dine udfordringer og eventuelle løsningsforslag.
 • Dine oplysninger i form af lægeerklæring og den personlige redegørelse vil blive videregivet til uddannelsen med det formål at undersøge mulighederne for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
 • Uddannelsens løsningsforslag vil blive forelagt for dig med henblik på en dialog omkring iværksættelsen.

Hvad betyder selvisolation?

At du skal isolere dig betyder:

 • At du skal blive hjemme, dvs. inden for egen bolig eller matrikel, så du ikke risikerer at komme i tæt fysisk kontakt med andre. Gå ikke på arbejde og gå ikke ud f.eks. for at købe ind. Få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål. Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med andre over telefonen eller videoopkald. Undgå især al kontakt med personer, som er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Mange steder findes der lokale initiativer, hvor du kan søge støtte. Undersøg, om der findes nogle i dit lokalområde. Du kan også kontakte ”Røde Kors Corona Hjælpenetværk” på tlf. 3529 9660 eller rodekors.dk/corona/hjælp.

 • At du bør undgå tæt fysisk kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Undlad tæt fysisk kontakt som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand. Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum. Det bedste er, hvis du kan bruge et separat toilet/badeværelse, men har I kun ét i husstanden, bør du selv rengøre overflader, f.eks. ved at afspritte toiletsæder, håndvask og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis du er testet positiv og er bekymret for, om du kan efterleve anbefalingerne om selvisolation, som beskrevet ovenfor, kan du få rådgivning af en medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511. Du kan også tale med egen læge, eller ringe direkte til din kommune, som kan rådgive om isolationsophold uden for hjemmet, hvis du har behov for det.

Anvend mundbind, hvis du undtagelsesvist er nødsaget til at bryde din selvisolation, f.eks. i forbindelse med at du skal på hospitalet.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens side om selvisolation

Hvis du er i tvivl om forhold vedr. SU, så kontakt UCL's SU-vejledere.

De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen.

Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans.

Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.

Hvis du er lidt snottet og har milde symptomer på en almindelig forkølelse, og du ikke føler dig syg, behøver du ikke blive hjemme. Hvis du har mulighed for det, kan du vælge at studere hjemmefra, til du ikke længere har symptomer på forkølelse.

Ved kraftig forkølelse eller anden sygdom skal du blive hjemme. UCL ønsker at forebygge andre former for smitte og den usikkerhed, som syge medarbejdere på campus kan forårsage hos kolleger og studerende.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine symptomer kan være tegn på covid-19, skal du altid kontakte din egen læge for at få en vurdering. Det kan UCL ikke hjælpe med.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ovenstående symptomer?

Hvis du som studerende ved UCL får symptomer, der kan være tegn på, at du er smittet med COVID-19:

 • Tag straks hjem eller bliv hjemme og isoler dig. Læs mere om selvisolation under punktet
 • Kontakt din læge for at blive henvist til test – mød ikke op ved testcentrene, hvis du har symptomer

Hvis din test er positiv: Se mere under punktet 'Hvis du er testet positiv for COVID-19'

Hvis din test er negativ: Hvis din test er negativ, er du ikke smittet med covid-19, og du kan som udgangspunkt vende tilbage til campus, hvis du i øvrigt er rask.

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symtomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges. Har du spørgsmål eller behov for konkret rådgivning ift. din sygdom, kan du kontakte egen læge.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Hvis du får symptomer på COVID-19

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Indtil 1. august 2021 er det et krav for fremmøde på campus, at studerende og medarbejdere kan fremvise en negativ test, der ikke er ældre end 72 timer, når de møder op på campus.

Personer, som tidligere har været smittet, er at betragte som immune fra 14 dage til 12 måneder efter en positiv test. I den periode skal du altså ikke testes igen. For at få adgang til UCL's campus skal du kunne fremvise dit positive testresultat foretaget ved PCR-test for COVID-19. Inden de 14 dage gælder Sundhedsstyrelsens regler for, hvornår man må vende tilbage til uddannelse og/eller arbejde efter at have været smittet med COVID-19.

Man er fritaget for kravet om negativ test ved fysisk fremmøde 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19 og højst 42 dage efter den første dosis.

Studerende, ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til UCL, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test, skal fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.

Efter 1. august 2021 ophæves kravet om, at studerende, ansatte, besøgende og andre med tilknytning til UCL skal fremvise et negativt testresultat ved fremmøde.

Kontrol og sanktioner

Man skal til enhver tid kunne fremvise negativ test ikke ældre end 72 timer.

Kontrol af studerende og medarbejdere vil foregå som stikprøver på alle campusser.

UCL ser meget alvorligt på eventuel snyd eller forsøg på forfalskning af testresultater. Overtrædelse af retningslinjer omkring test kan medføre bortvisning.

UCL har ret til at bortvise eller afvise studerende, der ikke kan fremvise negativ test. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan leve op til de gængse kriterier for at møde op på campus, kan du henvende dig til corona@ucl.dk før du møder op på campus.

Den 21. april 2021 begynder den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og ud af Danmark. Størstedelen af verden farves dermed orange, (alle ikke-nødvendige rejser frarådes, herunder udlandsophold på studiet), da de pågældende lande har indført betydelige indrejserestriktioner for danske rejsende.

Rejsevejledningerne vil blive justeret i takt med, at de pågældende lande lemper indrejserestriktionerne.

Visse lande vil fortsat være markeret med en rød risikovurdering da de kategoriseres som lande med særlig bekymrende smitteudvikling, inkl. udviklingen af bekymrende COVID-19-varianter.   

Du bør orientere dig nærmere i rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ og du bør ligeledes kontakte dit forsikringsselskab.

Forholdsregler for studerende efter ferie på frarådede destinationer

Som studerende ved UCL forventer vi, at du for at mindske risikoen for smittespredning i institutionen følger myndighedernes rejsevejledning. Alternativt at du får foretaget en virustest ved hjemkomsten og bliver hjemme, til du har modtaget svar på testen. 

Se også:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Corona Taskforce på corona@ucl.dk.

Odense, Niels Bohrs Allé

Alle indgange er åbne for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-17.00 - dette gælder også cykelkældrene.

Odense, Seebladsgade

Hovedindgangene A og B er åbne for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-16.30 - dette gælder også cykelkældrene.

Odense, Videnbyen

Åbent hverdage fra kl. 7.30-17.30. 

Adgang til Videnbyen udenfor åbningstiden er med studiekort uden kode. 

Svendborg, Klostervænget

Hovedindgangene A og B er åbne for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-16.00.

Studerende med studiekort og kode vil kunne komme ind ad hovedindgangen i bygning A uden for åbningstid til afhentning og aflevering bøger. 

Vejle, Boulevarden

Åben for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-17.00.

Vejle, Vestre Engvej 

Åben for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-17.00.

Jelling, Stationsvej

Åben for studerende alle hverdage fra kl. 7.00-17.00.