For studerende

Her kan du læse mere om coronavirus, og hvordan du bør forholde dig som studerende på UCL. Spørgsmål og svar finder du nederst på siden.

Generelle spørgsmål om coronavirusen i forhold til UCL kan stilles via corona@ucl.dk. Helbredsmæssige spørgsmål skal altid rettes til egen læge.

Hvis du er testet positiv for COVID-19

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre. 
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.
 • Styrelsen for Patiensikkerheds opsporingsenhed kontakter dig for at tilbyde dig hjælp til at opspore dine nære kontakter, som også kan være smittet. Du bliver kontaktet inden for 24 timer efter testsvar.
 • Vi behandler dine personoplysninger, når du oplyser os, at du er smittet. Du kan læse mere i vores oplysningsblanket om personoplysninger i forbindelse med COVID-19.

UCL Bibliotekets afdelinger er igen åbne som normalt. Hvis du er blevet hjemsendt pga. corona og har lån fra UCL Biblioteket – kontakt dem angående aflevering på bibliotek@ucl.dk.

Husk at holde afstand og bruge den opstillede håndsprit.

På siden finder du en liste over vikarjobbanker i kommunerne i vores region. Du kan søge vikarjob, hvis du ønsker at hjælpe under coronakrisen.

Studieservice har udarbejdet en eksamensguide til studerende på fuldtidsuddannelser, som indeholder et overblik over de mest almindelige spørgsmål og svar, der er opstået omkring afviklingen af prøver som bliver påvirket af ændringer på grund af Corona.

Du finder den via dette link: Eksamensguide 2020

Hvad er en nær kontakt?

Vi definerer nære kontakter til smittede med COVID-19 på samme måde som Sundhedsstyrelsen. Nære kontakter er

 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær kontakt med personen smittet med COVID-19 i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen.

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19. Hvad gør jeg?

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der er tilknyttet UCL, gælder følgende:

 • Det vigtigste er, at du straks tager hjem eller bliver hjemme og isolerer dig.
 • Du bliver kontaktet af UCL via ItsLearning og muligvis også Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er vigtigt, at du følger deres anvisninger.
 • Du får besked fra din uddannelsesleder om det kommende forløb. Du vil blandt andet få oplysninger om muligheden for onlineundervisning eller anden form for erstatningsundervisning.

Hvis du er nær kontakt til en smittet person, der ikke er tilknyttet UCL, skal du straks tage hjem eller blive hjemme og isolere dig.

Uanset om du er nær kontakt til en smittet, der er tilknyttet UCL eller en person uden for UCL, så skal man kontakte Kontaktopsporingsenheden på 7020 0233 og taste 2. Kontaktopsporingsenheden kan vejlede om, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt samt vejlede til, hvordan man booker de to test ud fra testprogrammet for nære kontakter.

Man skal efterfølgende ringe til Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511 for at blive henvist til to test. Herefter kan man selv booke to test på coronaprover.dk.

Generelt gælder det, at hvis du får information om, at du er nær kontakt til en person, som er testet positiv for COVID-19, bør du blive testet – også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Indtil du får svar på testen bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Hvordan bliver jeg testet, hvis jeg bliver hjemsendt pga. smitte på UCL?

Når du får besked om, at du er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, og som kan henvise dig til test. Når du er blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests:

1. test: Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er blevet henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft nær kontakt med en smittet, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.

2. test: Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have to tests og behøver kun at booke tid til første test.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Du må ikke møde op før du har en negativ test. Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få foretaget anden test to dage efter første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være på uddannelsen. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med COVID-19.

Læs mere om appen og download den

På UCL er det pr. 8. september 2020 besluttet, at faglige interne arrangementer og arrangementer med eksterne deltagere med mere end 50 deltagere aflyses, udskydes eller overgår til online format.

Dette gælder både arrangementer med ansatte, studerende og eksterne deltagere (eksempelvis arrangementer for ungdomsuddannelser, seminarer, mv.).

Jeg er testet positiv for COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du som studerende ved UCL bliver testet positiv for COVID-19:

 • Bliv hjemme og isoler dig. Det er meget vigtigt, at du ikke møder op på campus eller på anden vis kommer i tæt fysisk kontakt med andre.
 • Kontakt så hurtigt som muligt Beredskabsgruppen på 6318 3030. Telefonen er åben mandag til torsdag kl. 7.30-15.30, fredag kl. 7.30-15.00 samt søndag kl. 10-12.

Beredskabsgruppen vil spørge til din færden og dine nære kontakter på UCL i tiden op til den positive test. Spørgsmålene skal sikre, at vi kan træffe de korrekte foranstaltninger for de øvrige studerende og ansatte for at undgå smittespredning.

Du vil muligvis også blive kontaktet af Coronaopsporing fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil hjælpe med at kortlægge og eventuelt kontakte alle dine nære kontakter. UCL vil kun spørge dig til nære kontakter i UCL-sammenhæng.

Du skal kontakte din uddannelsesleder om det kommende forløb. Her vil du blandt andet kunne få oplysninger om muligheden for onlineundervisning.

Hvornår må jeg komme tilbage på campus?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil syv dage efter, at du fik taget testen. 

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i min. 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Personoplysninger

UCL behandler personoplysninger i forbindelse med smittede medarbejdere. Læs mere:

https://esdhweb.ucl.dk/D20-1399995.pdf

Der skal være flere konstaterede smittede på et holdet, før UCL vælger at sende hele holdet hjem til omlagt undervisning. Den eller de studerende, der er testet positive, skal naturligvis følge retningslinjerne herfor, og isolere sig, indtil de er raske igen.

Hensynet til at kunne gennemføre undervisningen kan dog betyde, at et helt hold omlægges til onlineundervisning. Hele holdet sendes ikke hjem for at blive testet, men udelukkende for at undervisningen kan gennemføres online for holdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager kontaktopsporing af nære kontakter, når der er identificeret en smittet. Målet er at bryde smittekæderne så tidligt som muligt, og forhindre at flere bliver syge. Husk, at du du som nær kontakt skal testes to gange.

Fra torsdag 29. oktober er det et krav, at alle der færdes på UCL bærer værnemidler (mundbind eller visir), når de bevæger sig rundt inden døre på vores campusser. Det kan f.eks. være i kantinen, på gangene og på vores fællesarealer i øvrigt.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man som studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier mv., med mindre der tidligere har været krav om mundbind eller visir.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke, når man sidder ned i læsesale, spiser i kantinen, sidder i sofagrupper eller laver gruppearbejde i et gruppelokale, såfremt I husker at holde afstand. Men mundbindet eller visiret skal på, når man går til og fra sin plads i læsesalen, i kantinen, mv.

Hvis du har timer sammen med forskellige studerende (på tværs af blandede hold), så skal der holdes 1 m. afstand. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du bære mundbind.

Afstandskravet på 1 meter kan fraviges ved faste hold med op til 30 studerende. Her er der ikke krav om værnemidler.

Ved både faste og blandede hold over 30 studerende, hvor afstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes, er der krav om værnemidler.

Værnemidler kan være i form af mundbind (engangsmundbind eller stofmundbind), visir eller lignende. Det er fortsat studerendes eget ansvar at sørge for værnemidler.

Der opsættes skilte ved alle lokaler, der angiver max antal tilladte i lokalet ved fast hold og ved blandet hold. Overskrides denne grænse, så skal du bære mundbind. Det vil fremgå af dit skema, om der er tale om en studieaktivitet på et blandet hold. Hvis du har alle dine studieaktiviteter på det samme hold i minimum en uge, så betragter vi det som et fast hold.

Du skal selv sørge for mundbind. Der er ingen krav om, hvilken type mundbind, men vi anbefaler, at du følger myndighedernes vejledning på dette område. Vejledningerne har ændret sig løbende, og det er muligt, at de også bliver ændret i fremtiden.

Du kan finde vejledning til brug af mundbind via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Fritagelse for mundbind

Sundhedsstyrelsen anerkender, at mundbind ikke kan bæres af alle. Der gælder derfor en række generelle undtagelser:

 • Børn under 12 år
 • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind 

Mundbindet kan fjernes, hvis situationen kræver det, f.eks. hvis man skal spise eller drikke, tale med folk, der skal mundaflæse samt ved identifi kation fra f.eks. politiet.

Køb et badge

Hvis du hører til i en af ovenstående kategorier, skal du naturligvis ikke bære mundbind. For at hjælpe sine medlemmer har Landsforeningen Spor fremstillet et badge, der viser for omgivelserne, at man er fritaget.

Badgen kan købes af alle på landsforeningens hjemmeside:

Køb badge – fritaget for brug af mundbind

Se også

Ikke alle kan bruge mundbind (Sundhedsstyrelsen)

Vi opfordrer generelt til, at man kun opholder sig på campusser i forbindelse med undervisning og andre studierelaterede aktiviteter. Alle, der opholder sig på campusserne under den gradvise genåbning er omfattet af retningslinjerne.

Retningslinjerne er overordnede og gælder alle campus og fysiske faciliteter i UCL. Vær opmærksom på, at der også kan være særlige lokale retningslinjer på det enkelte campus og i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, som studerende og medarbejdere skal følge.

Generelle retningslinjer for ophold på UCL's områder

 • I udgangspunktet skal der holdes 1 meters afstand alle steder på campus
 • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som fx.:
  • Der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium
  • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.
  • Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020
  • Ved aktiviteter i bevægelse og med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.
  • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. f.eks. kælderlokaler, skakter m.v. 

Adgangen til UCL sker i øvrigt altid på disse vilkår:

 • Der er opsat håndspritdispensere ved indgangene på alle campusser. Dispenserne skal blive stående.
 • Der er opsat håndsprit og servietter til afspritning af arbejdspladser på alle kontorer.
 • Vask også hænder før og efter spisning, efter at have pudset næse og efter host/nys i hænder eller i engangslommetørklæde.
 • Vask hænder i faste intervaller, f.eks. efter hver lektion (som minimum hver anden time).
 • Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du går fra undervisningen på ét hold til et andet.
 • Anvend kun engangsmaterialer som papirservietter.
 • Studerende bedes begrænse opholdet på campus til det mest nødvendige.
 • Studerende bør forlade campus umiddelbart efter afsluttet aktivitet. Det er ikke tilladt at færdes i eller opholde sig i områder på campus, der ikke er genåbnet.

Hvis du er syg

Ingen adgang, hvis du er syg, du skal være frisk og ikke have symptomer, som kunne være relateret til covid-19.

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er helt rask. Også ved milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme. Bliv hjemme i 48 timer, efter at de sidste symptomer er ophørt.

Fællesområder

Elevatorer må fortrinsvis kun benyttes af handicappede og gangbesværede.

Datablade 

Her kan du se sikkedhedsdatabladene på den hospitalssprit og desinfektion, som vi bruger på UCL.

Toiletter

Udgangspunktet er, at man benytter toiletterne på den etage, hvor man opholder sig.

Rygning

Rygning skal ske på anviste steder. Den studerende skal lukkes ind efter rygning. Husk afspritning ved adgang til bygning.

Vandautomater

Vandautomater må IKKE benyttes.

Fitness

UCL's fitness- og træningsfaciliteter er lukket på ubestemt tid på grund af situationen med COVID-19.

---

Det er ledernes ansvar, at vurdere disse generelle retningslinjer i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, der gælder for lederens område, og i dialog med medarbejderne og de studerende at sikre en konkret implementering og udmøntning på de enkelte uddannelser og afdelinger.

De lokale taskforceledere skal sikre, at der er klar kommunikation til alle studerende om, hvordan personer i særlig risiko skal forholde sig, herunder hvor studerende i særlig risiko kan henvende sig på institutionen med henblik på at få en individuel samtale.

Spørgsmål til retningslinjerne

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du kontakte corona@ucl.dk, din underviser, leder eller den lokale taskforceleder. Herunder oversigt over de lokale taskforceledere:

 • Niels Bohrs Alle, Odense: Lenna Vogn Pedersen
 • Seebladsgade, Odense: Gorm Max Guldmann
 • Vestre Engvej, Vejle: Britta Bang Larsen
 • Boulevarden, Vejle: Leif Bojesen
 • Klostervænget, Svendborg: Janne Bryde Laugesen
 • Stationsvej, Jelling: Annette Falk

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer og launches rengøres en gang dagligt for de uddannelser, der er godkendt til genåbning.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.
 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget
 • De studerende må ikke opholde sig i lokalerne i pauserne, da lokalerne skal udluftes.

Hvis du mener, at du er i den særlige risikogruppe for coronasmitte, skal du kontakte din egen læge, der skal vurdere, om du er i risikogruppen.
Hvis din læge bekræfter, at det er tilfældet, skal du sammen med din uddannelse aftale, hvordan du kan være studieaktiv. Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Som udgangspunkt skal alle studerende deltage i uddannelsesforløbet, som det er tilrettelagt. Det gælder også studerende, der selv tilhører en risikogruppe eller bor sammen med en person, der tilhører en risikogruppe i relation til COVID-19. UCL følger til hver en tid myndighedernes retningslinjer for afstand, håndsprit, adgang til håndvask, brug af handsker, mundbind/visir, rengøring m.v.

I særlige tilfælde kan den studerendes egen læge have foretaget en konkret og individuel vurdering af, at den studerende har en øget risiko i relation til COVID-19 og derfor anbefaler, at den studerende ikke møder fysisk frem til undervisningen. I sådanne tilfælde tilbyder vi en dialog med en studievejleder og uddannelsen om mulighederne for at få tilbudt et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.

Hvad er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

Det er uddannelseschefen (eller den medarbejder, der er udpeget af uddannelseschefen), der i dialog med studievejlederen og den studerende beslutter, hvilke særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der kan tilbydes på den enkelte uddannelse.

Som udgangspunkt konverteres undervisningsforløb til et hjemmestudie med udgangspunkt i planlagte studieaktiviteter. Den studerende forventes at være studieaktiv og anbefales at samarbejde med sin eventuelle studiegruppe om at opnå læringsmålene for forløbet. Herudover vurderes der, hvilke særligt tilrettelagte elementer den studerende skal tilbydes. Det kan være forskellige digitale løsninger, faglige støtteaktiviteter eller tilbud om en ekstraordinær brug af værnemidler i lokalet el. lign.

På uddannelsen afgøres det, om der er enkelte afgrænsede studieaktiviteter, der slet ikke er mulige at tilbyde som et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Der kan f.eks. være tale om fysiske øvelser i et værksted, et laboratorium, et musiklokale el.lign., som skal forberede den studerende til en prøve, og som ikke meningsfyldt kan gennemføres hjemmefra. Studievejlederen vil i så fald undersøge mulighederne for et omlagt uddannelsesforløb, hvor der f.eks. tilbydes ombytning af moduler el.lign., før der tages stilling til nødvendigheden af orlov, dispensation m.v.

Hvordan søges et særligt tilrettelagt undervisningsforløb?

 • Aftal en tid til samtale hos din studievejleder, som også kan vejlede dig om de forskellige trin i ansøgningsprocessen samt den forventede sagsbehandlingstid.
 • Din studievejleder vil bede dig om at indsende en lægeerklæring af nyere dato, hvor din læge bekræfter, at du ikke anbefales at møde fysisk op til undervisningen. Det er ikke tilstrækkeligt med en ældre bekræftelse på din diagnose el.lign.
 • Din studievejleder vil desuden bede dig om en personlig redegørelse for dine behov og ønsker som supplement til lægeerklæringen. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvad du fejler, men vi skal kende dine udfordringer og eventuelle løsningsforslag.
 • Dine oplysninger i form af lægeerklæring og den personlige redegørelse vil blive videregivet til uddannelsen med det formål at undersøge mulighederne for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
 • Uddannelsens løsningsforslag vil blive forelagt for dig med henblik på en dialog omkring iværksættelsen.

Hvad betyder selvisolation?

At du skal isolere dig betyder:

 • At du skal blive hjemme, dvs. inden for egen bolig eller matrikel, så du ikke risikerer at komme i tæt fysisk kontakt med andre. Gå ikke på arbejde og gå ikke ud f.eks. for at købe ind. Få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål. Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med andre over telefonen eller videoopkald. Undgå især al kontakt med personer, som er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Mange steder findes der lokale initiativer, hvor du kan søge støtte. Undersøg, om der findes nogle i dit lokalområde. Du kan også kontakte ”Røde Kors Corona Hjælpenetværk” på tlf. 3529 9660 eller rodekors.dk/corona/hjælp.

 • At du bør undgå tæt fysisk kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Undlad tæt fysisk kontakt som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand. Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum. Det bedste er, hvis du kan bruge et separat toilet/badeværelse, men har I kun ét i husstanden, bør du selv rengøre overflader, f.eks. ved at afspritte toiletsæder, håndvask og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis du er testet positiv og er bekymret for, om du kan efterleve anbefalingerne om selvisolation, som beskrevet ovenfor, kan du få rådgivning af en medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 3232 0511. Du kan også tale med egen læge, eller ringe direkte til din kommune, som kan rådgive om isolationsophold uden for hjemmet, hvis du har behov for det.

Anvend mundbind, hvis du undtagelsesvist er nødsaget til at bryde din selvisolation, f.eks. i forbindelse med at du skal på hospitalet.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens folder om selvisolation

De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen.

Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans.

Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.

Hvis du er lidt snottet og har milde symptomer på en almindelig forkølelse, og du ikke føler dig syg, behøver du ikke blive hjemme. Hvis du har mulighed for det, kan du vælge at studere hjemmefra, til du ikke længere har symptomer på forkølelse.

Ved kraftig forkølelse eller anden sygdom skal du blive hjemme. UCL ønsker at forebygge andre former for smitte og den usikkerhed, som syge medarbejdere på campus kan forårsage hos kolleger og studerende.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine symptomer kan være tegn på covid-19, skal du altid kontakte din egen læge for at få en vurdering. Det kan UCL ikke hjælpe med.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ovenstående symptomer?

Hvis du som studerende ved UCL får symptomer, der kan være tegn på, at du er smittet med COVID-19:

 • Tag straks hjem eller bliv hjemme og isoler dig. Læs mere om selvisolation under punktet
 • Kontakt din læge for at blive henvist til test – mød ikke op ved testcentrene, hvis du har symptomer

Hvis din test er positiv: Se mere under punktet 'Hvis du er testet positiv for COVID-19'

Hvis din test er negativ: Hvis din test er negativ, er du ikke smittet med covid-19, og du kan som udgangspunkt vende tilbage til campus, hvis du i øvrigt er rask.

Vi anbefaler dog altid, at du holder dig hjemme ved symtomer på smitsom sygdom og er særligt opmærksom på hygiejne, så smittespredning forebygges. Har du spørgsmål eller behov for konkret rådgivning ift. din sygdom, kan du kontakte egen læge.

---

Læs mere:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Spørgsmål og svar

Smitte|stop-app

Med den officielle app Smitte|stop kan man sørge for, at de personer, man har været i nærheden af, får besked, hvis man er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om appen og download den

Retningslinjer på UCL for studerendes udlandsophold i foråret 2021:

 • Du anbefales først og fremmest at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning, samt anvisninger fra de lokale myndigheder og dit værtssted i udlandet.  Se https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/
 • UCL følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Vi fraråder dig derfor at rejse til lande, der frarådes af Udenrigsministeriet. Rejsevejledningerne kan ses her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
 • Du er ansvarlig for at følge med i om rejsevejledningen for det pågældende land, ændres.
 • Du er ansvarlig for at sikre dig at dine forsikringer dækker dig på et udlandsophold. Vær især opmærksom, hvis du overvejer at rejse til et land, som frarådes at rejse til, da det ikke er sikkert at dine forsikringer dækker sådanne rejser. Dette kan også gælde din sygesikring!
 • Du skal derfor selv opsøge din forsikringsudbyder, og sikre du har den relevante forsikringsdækning:
  • Studieophold: rejseforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring
  • Praktikophold: rejseforsikring, sygeforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring
   * Har du søgt om et Erasmus+ legat, er det vigtigt, at du tjekker at din forsikring(er) dækker, hvis du vælger at rejse ud. Du er ikke berettiget til legatet, med mindre at du er dækket af de påkrævede forsikringer.
 • Hvis dit ophold aflyses, og du allerede har afholdt udgifter til rejse eller ophold, så kan du kontakte din rejseforsikring og høre ad, hvordan du skal forholde dig. UCL kan IKKE tilbyde at dække evt. udgifter til aflyst rejse.

Forholdsregler for studerende efter ferie på frarådede destinationer

Som studerende ved UCL forventer vi, at du for at mindske risikoen for smittespredning i institutionen følger myndighedernes rejsevejledning. Alternativt at du får foretaget en virustest ved hjemkomsten og bliver hjemme, til du har modtaget svar på testen. 

Se også:

Har du spørgsmål, kan du kontakte Corona Taskforce på corona@ucl.dk.

Generelle retningslinjer for undervisningsaktiviteter på UCL's campusser

 • Den generelle anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Det er endvidere en forudsætning for at fravige 1 meters kravet, at fravigelsen så vidt muligt sker inden for samme gruppe af studerende, og hvor den pågældende gruppe af studerende kun i begrænset omfang deltager i andre fag eller hold, hvor afstandskravet også fraviges.
 • En gruppe må omfatte ca. 25-30 studerende, og skal være udgangspunktet for alle aktiviteter, hvis anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges. En gruppe kan undtagelsesvis udgøre op til 50 studerende, hvis der er tungtvejende argumenter herfor. Undervisning bør i så fald gennemføres sådan, at de studerende primært har ansigterne vendt i samme retning og bevæger sig mindst muligt rundt mellem hinanden. Fravigelsen af afstandskravet inden for ovennævnte rammer kan gælde for undervisning i undervisningslokaler, laboratorier, værksteder og lign., herunder simulationsundervisning.
 • Det er et krav for både medarbejdere og studerende at bære værnemidler på alle typer af hold over 30 personer, hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravet på én meter. Dette gælder både på grunduddannelser og på efter- og videreuddannelser.
 • I de tilfælde, hvor man er nødt til at fravige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjer for nære kontakter, rengøring og hygiejne, herunder håndhygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Såfremt de studerende indgår i flere fag/hold med forskellige grupper af studerende, hvor det er nødvendigt at fravige 1 meters kravet af hensyn til at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, særligt i laboratorier og værksteder, kan 1 meters kravet fraviges, såfremt de studerende i stedet bærer værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne med henblik på at begrænse smitterisikoen.
 • Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) skal fortsat iagttages, når studerende opholder sig samme sted som andre hold eller lign. på fx fællesarealer, store auditorier og lign.
 • Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både undervisere og studerende bør holde 2 meters afstand.
 • Ved forelæsninger i store auditorier, hvor flere hold undervises samlet kan de faste undervisningshold, der allerede fraviger anbefalingen om 1 meters afstand, placeres inden for faste zoner, som til gengæld har den anbefalede afstand til andre zoner/hold. I auditorier med mange studerende samlet kan værnemidler ikke erstatte afstandskravet generelt.
 • Alle uddannelser, hvor der indgår undervisning, som egner sig til udendørs aktivitet, eksempelvis idræt og bevægelsesaktiviteter, bør i videst mulig omfang afholdes udendørs.

Retningslinjer for ophold og undervisning i laboratorier på UCL's campusser

 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, så længe det er nødvendigt og så kort som muligt. Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der minimum er 1 meters afstand mellem personer skal generelt efterleves, men kan fraviges, hvis dette er en forudsætning for, at undervisning og laboratoriearbejde kan gennemføres.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand.
 • Der anvendes værnemidler, hvis forskning medfører et behov for mindre fysisk afstand, end det der anbefales af sundhedsmyndighederne.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder.
 • Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejdere og studerende desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre.