Bliv seksualvejleder - AFLYST

Dato: 06.05.2020
Tidspunkt: 16:30 - 18:00
Sted: 5230 Odense M
Adresse: Niels Bohrs Allé 1

Fyraftensmøde - Afvikles online

Kom og hør mere om seksualvejlederuddannelsen, og hvorfor det er så vigtigt, vi sætter fokus på seksualitet i arbejdet med borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Deltagelse i fyraftensmødet er gratis

Alle mennesker har ret til et seksualliv og til seksualoplysning og -undervisning. Det gælder selvfølgelig også personer med nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsevne, handicap og kronisk sygdom. Vi ved fra undersøgelser, at seksualundervisning ikke bliver prioriteret på botilbud, dagtilbud, og andre tilbud for mennesker med funktionsnedsættelse.

Med den kompetencegivende diplomuddannelse i Seksualvejledning
bliver du kvalificeret til at rådgive, vejlede og hjælpe unge og
voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med seksuelle
vanskeligheder.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Ja tak, tilmeld mig