Samarbejde om og med mennesker med demens

Dato: 08.12.2021
Tidspunkt: 09:00 - 15:00

I takt med at ældrebefolkningen fortsat stiger, stiger antallet af mennesker med demenssygdom også. Da demens er en sygdom, hvor man gradvist mister både kognitive og praktiske færdigheder, er behovet for støtte til at leve uafhængigt og føle tryghed stort.

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi som lokalsamfund kan støtte og fremme samarbejdet mellem mennesker med demens, pårørende, medarbejdere og frivillige for at skabe værdige og trygge liv for de berørte; mennesker med demens og pårørende.

Styrk din viden om demens og demensvenlige lokalsamfund

Kom til gratis konference den 8. december fra kl. 9.00 - 15.00 på UCL, Niels Bohrs Allé, og lær mere om, hvorfor demensvenlige lokalsamfund har en stor betydning for de berørtes livskvalitet.

På konferencen præsenteres vidensgrundlag samt metoder og redskaber, som kan støtte pårørende, medarbejdere og omgivelser i samskabende processer, der fremmer udvikling af demensstøttende indsatser. Disse indsatser skal bl.a. være med til at fremme deltagelse, selvrealisering, interaktion og livsformål med og på trods af demenssygdommen.

Efter endt konference har du:

  • Viden om hvilke behov, ønsker og forventninger mennesker med demens og deres pårørende har
  • Viden om demenssygdomme som en lokalsamfundsudfordring
  • Deltaget i workshops med forskellige modeller og perspektiver
  • Haft mulighed for at netværke
  • Fået større indsigt i, hvorfor lokalsamfundet spiller så stor en rolle for mennesker med demens og deres pårørende

Konferencen er gratis at deltage i, da omkostningerne bliver dækket af projektet Embracing Dementia.
Projektet er støttet af Erasmus+ og arbejder netop med at undersøge, hvordan demensstøttende lokalsamfund har en positiv effekt på mennesker med demens og deres pårørende. Du kan se mere om projektet her

Ved spørgsmål, tag da kontakt til Kim Koldby på mail: kiko@ucl.dk