Den nære psykiatri – fælles veje til beskæftigelse

Dato: 08.11.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Tidligere har vi i Den nære psykiatri haft fokus på livet med psykisk sygdom og haft samarbejdet med borgeren i front. Dernæst på sammenhæng i indsatser med samarbejdet mellem fagprofessionelle i front. Nu stiller vi skarpt på beskæftigelse og deltagelse i det fælles liv for den psykisk sårbare.  

Kom til gratis webinar den 8. november kl. 14.00-15.00

Dette webinar tager udgangspunkt i, hvad vi ved fra nyeste forskning på feltet samt, hvad vi gør via eksempler fra praksis.
Fokus ligger på, hvordan du som fagprofessionel bedst muligt kan guide psykisk sårbare mod beskæftigelse og deltagelse i meningsfulde fællesskaber. 

Se med, når Louise Jul, Faglig koordinator ved Væksthuset, Søren Vinther Fjærestad, Chef for Væksthusets kompetencecenter og Irmgard Birkegaard, Sundhedsfaglig konsulent på UCL, fortæller om, hvorfor det er vigtigt at hjælpe den psykisk sårbare på vej til beskæftigelse og ind i fællesskaber. 

Derudover afklarer de, hvorfor nøglen synes at ligge i mere opmærksomhed på det, vi kan sammen. 

Hvordan hjælper vi psykisk sårbare tilbage til deltagelse i livet?  

Webinaret kommer til at forløbe således: 

  • Hvad ved vi – forskning på feltet, nyt om principper og tilgang i indsatser 
  • Hvad gør vi – eksempler fra praksis  
  • Intro til veje sammen med borger – så som metakognitiv tilgang  
  • Intro til veje på tværs af fag, funktioner og områder – samordning, relationel koordinering  

Spørgsmål er velkomne undervejs. 

Målgruppe  

Webinaret er til dig, der arbejder med psykisk syge og sårbare borgere, eksempelvis: ansatte inden for socialpsykiatrien, beskæftigelse, bostøtte, hjemmepleje, sygepleje, træning, rehabilitering og på bosteder.