Konference - Elevløft i udskolingen

Dato: 21.03.2019
Tidspunkt: 09:30 - 16:00
Sted: Odense M
Adresse: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Konference - Elevløft i udskolingen

På konferencen sætter vi fokus på det faglige løft af elever i udskolingen i dansk og matematik. Hvad kan vi gøre for, at det faglige løft kommer tidligere i elevernes skoleforløb?

Målgruppe

Læsevejledere, lærere og andre med interesse for undervisning af elever, der er i læse- og skriveudfordringer.

Formål

Undervisningsministeriet har afsat penge til et fagligt løft af elever i udskolingen i dansk og matematik. På konferencen sætter vi fokus på denne indsats og undersøger også, hvad vi kan gøre forebyggende for, at det faglige løft kommer tidligere i elevernes skoleforløb (og ikke fem i tolv).

Indhold

Torsdag den 21. marts 2019

Kl. 9.00 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 9.20 Velkomst v/ lektor, Pia Mortensen og pædagogisk konsulent, Anette Vestergaard Søberg, UCL.

Kl. 9.30 Elevløft – erfaringer med faglige løft i dansk og matematik i 8. og 9. kl. v/ Pernille Karlby, Luisa Fisker Larsen, Tanja Thusholdt Haas.

Vejlederne fra Risingskolen i Odense fortæller om, hvordan de har arbejdet med teamet omkring klassen og eleverne for at sikre, at så mange elever som muligt bliver uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.

Kl. 10.20 Språkløyper: Skriftspråklige utfordringer i begynneropplæringen v/ universitetslektor, Linda Refvik, Nasjonalt senter forleseopplæring og leseforsking – Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Oplægget introducerer Språkløyper, som er en norsk, national strategi for sprog, læsning og skrivning igangsatt af Kunnskapsdepartementet i perioden 2016 til og med 2019. Oplægget sætter særligt fokus på Språkløyper og utfordringer med skriftspråk i indskolingen.

Kl. 11.35 Frokost.

Kl. 12.15 Skrivestrategier, tekstbevidsthed og sproglig opmærksomhed – 3 vigtige didaktiske pejlemærker i skriveundervisningen v/ danskkonsulent Charlotte Rytter.

  • Hvad eleverne reelt skal lære: Fra fokus på genrer til fokus på kommunikation
  • Hvad gør den typiske elev?
  • Undervisningseksempler på skriveøvelser og skrivemissioner
  • Skrivelærerens 3 roller: Træner, vejleder og bedømmer.

Kl. 13.45 Pause.

Kl. 14.00 Språkløyper særligt med fokus på læse-skriveteknologi v/ ph.d., lektor i dansk, Helle Bundgaard Svendsen, Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, VIA University College.

I oplægget præsenteres pakken om læse- og skriveteknologi. Pakken er udviklet til 4. – 7. klasse, men vil også kunne inddrages på andre klassetrin.
Der vises eksempler på pakkens opbygning og indhold.

Kl. 15.00 R2L – Reading to learn v/ lektor, Anette Krenzen, UCSyd.

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt undersøgte, hvordan metoden Reading to Learn kunne udvikle læsedidaktiske greb til at løfte elevernes læseniveau i 9. klasse. Oplægget præsenterer baggrund, resultater og mulige perspektiver også i forhold til andre elevgrupper.

Kl. 16.00 Tak for i dag.

Pris

1.650,- kr.

Tilmelding

Læsevejlederkonferencen Tilmeld dig her.

Bemærk at tilmelding er bindende.

Arrangør: Center for Undervisningsmidler, UCL.