FD: Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid

Dato: 27.04.2022
Tidspunkt: 10:00 - 11:30
Sted: Odense
Adresse: Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Oplægsholder: Niels Kærgård. Professor emeritus, Københavns Universitet

Forskningens Døgn: Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid

Dansk landbrug har en glorværdig historie, men står i dag overfor store udfordringer. Men hvordan kom vi egentlig frem til det landbrug, vi har i dag - og hvad bringer fremtiden?

Engang var landbrug det dominerende erhverv i Danmark med over 200.000 små familiebrug.

Kvæg, svin og planteavl gik op i en højere enhed – dyrene levede af planterne, planterne af husdyrgødning og restprodukterne fra oste- og smørproduktionen blev brugt som svinefoder. Erhvervet var dominerende både i kulturlivet og i det politiske liv.

I dag har vi under 10.000 industrialiserede og specialiserede heltidsbedrifter. Næsten ingen har både kvæg og svin. Brugene er store og effektive, men er også gældsplagede, og mange har haft økonomiske problemer.

I foredraget beskrives udviklingen fra små familiebrug til det moderne industrialiserede landbrug.

Er økologisk drift en mulighed? Er brugene blevet for store til at være familiebrug, eller er de stadig for små til at konkurrere med kæmpebrugene i blandt andet USA? Ja, hvad skal der i det hele taget blive af det danske landbrug?

Alle er velkomne, det er gratis.

Program for Forskningens Døgn