Fyraftensmøde: Få inspiration til din ledelsespraksis

Dato: 06.10.2021
Tidspunkt: 16:00 - 17:45

Arbejder du med sammenhængende borgerforløb? Deltag i ledernetværket og hør om, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis og skabe sammenhængende borgerforløb sammen med borgeren og kolleger fra andre afdelinger og forvaltninger.

Vil du være med i dialogen?

Mødets tema: Borgers deltagelse i samskabelse på tværs af afdelinger og forvaltninger 

Fagområderne socialt, beskæftigelse og sundhed repræsenterer forskellige kulturer og paradigmer, hvilket kan rumme udfordringer, når de skal samarbejde om og med borgere i komplekse forløb. I den forbindelse fremstår narrativet om borgeren i centrum som problematisk. Hvordan kan vi understøtte borgerens deltagelse i samskabelse af indsatser, der går på tværs af forskellige kulturer og paradigmer?

På mødet får du: 

  • oplæg om "Hvordan kan vi understøtte borgers deltagelse i samskabelse af indsatser, der går på tværs af forskellige kulturer og paradigmer?" ved Margit Svensson, afdelingsleder Arbejdsmarkedsforvaltningen, Vejle Kommune, afdelingsleder Birthe Pors fra Sundhedscentreret Vejle Kommune og afdelingsleder og chefpsykolog Ole Nilsen i den regionale psykiatri
  • mulighed for at dele viden og erfaringer med andre ledere
  • uddybet din viden om inddragelse af borgere i samskabelse, om faglig ledelse og om tværgående indsatser 

Se program for uddybning. 

Målgruppe:

Netværksmødet er for dig, der arbejder som leder eller konsulent og med borgere omfattet af beskæftigelsesindsatsen.