Fyraftensmøde om beskæftigelsesrettet rehabilitering

Dato: 28.10.2020
Tidspunkt: 16:00 - 18:30
Sted: 5230 Odense M
Adresse: Niels Bohrs Allé 1

Kom til tværfagligt netværksmøde for ledere i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil have fokus på, hvordan du som leder både kan sætte retning og støtte dine medarbejdere i at håndtere den kompleksitet, de kan i opleve deres samarbejde med borgere, pårørende og andre professionelle om beskæftigelsesrettede rehabiliteringsforløb.

Samarbejdet om beskæftigelsesrettede rehabiliteringsforløb kan på samme tid blive begrænset og muliggjort af vilkår som politiske strategier, professionstænkninger, lovgivning og organisatoriske rammer. Medarbejderen skal inden for disse rammer bringe sin egen og andres fagligheder i spil og lykkes med en indsats, der tager afsæt i borgerens individuelle ønsker og mål.

Det kan give anledning til en oplevelse af forskellige udfordringer og dilemmaer hos medarbejderen. Det kan f.eks. være en udfordring at leve op til krav som økonomi, dokumentation, rettidig aktivering, progression etc. og samtidig opbygge et tillidsfuldt samarbejde med borgere og kolleger på tværs af afdelinger, forvaltninger og sektorer, hvor rammer og fagligheder er forskellige. 

På netværksmødet vil vi lægge op til diskussion med dine og de andre deltageres erfaringer som omdrejningspunkt. Vi vil zoome ind på jeres oplevede udfordringer og dilemmaer i den rehabiliterende praksis. Programmet for mødet afspejler på denne måde et ønske om, at dine og de andre deltageres ledelsespraksis og fokusområder bliver styrende for, hvor dialogen bringer os hen.

Netværksmødet faciliteres af og indeholder oplæg fra:

  • Mette Hartvig Hansen (Adjunkt)
  • Lillian Fannikke (Ledelseskonsulent)
  • Anne Marie Dahler (Forskningsleder)
  • Maja Tommerup Kleiner (Uddannelsesansvarlig konsulent)

 

Forberedelse

Inden mødet vil vi opfordre dig til at tænke over eksempler på, hvilke ledelsesmetoder der anvendes i din praksis, hvad du lykkes med, og hvor du bliver udfordret.

 

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer. Kan vi ikke mødes fysisk, vil vi så vidt muligt afholde arrangementet online. Følg med her: https://www.ucl.dk/corona

Konsulent Maja Tommerup Kleiner
Maja Tommerup Kleiner, uddannelsesansvarlig Arbejder med dialog, netværk, kompetencer og organisationer
Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Lillian Fannikke, konsulent Underviser bl.a. i i fagene Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse