Fyraftensmøde: Pædagogisk ledelse

Dato: 23.10.2020
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Sted: 5000 Odense C
Adresse: Seebladsgade 1

I forbindelse med efterårets udgivelse af tidsskriftet Kognition & Pædagogik: temanummer 117 om Pædagogisk ledelse, afholder UCL fyraftensmøde med oplæg og workshops over temaet pædagogisk ledelse.

Deltagelse på fyraftensmødet er gratis og vi henholder os til myndighedernes anbefalinger om maks. 50 personer samlet, så vi anbefaler, at du tilmelder dig i god tid

Afsættet for særudgivelsen af tidsskriftet belyser, at der med de nye reformer inden for dagtilbud, folkeskole og gymnasieuddannelse, er kommet større fokus på, hvordan ledelsen tager aktiv del i udvikling af den pædagogiske kerneopgave.

Et centralt spørgsmål er fx, hvordan den pædagogiske eller faglige ledelse kan understøtte kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og sørge for, at de nationale læreplaner realiseres i praksis.

I temanummeret diskuteres med udgangspunkt i didaktiske perspektiver: Hvis der ønskes mere pædagogisk ledelse, hvordan gøres det så og med hvilke konsekvenser?

På fyraftensmødet deltager forfattere og redaktører samt UCL’s ledelseskonsulenter som oplægs- og workshopholdere. Når det endelige program for fyraftensmødets workshops ligger klar, skal du vælge hvilken,
du vil deltage i. Nærmere information og tilmelding til workshops følger.

Er du blandt de første 30 tilmeldte, får du tidsskriftet Kognition og Pædagogik, særudgave nr. 117 om Pædagogisk Ledelse, gratis på dagen.
Efter aftale med Dansk Psykologisk Forlag vil der for øvrige tilmeldte være mulighed for at købe eller bestille tidsskriftet til en fordelagtig pris.

På planlægningsgruppens vegne
Lea Lund, Christel Aulkær Moll og Elin Andersen

Liselotte Schmidt Sekretær
Lea Lund Ph.d. Leder for videreuddannelsesafdelingen Pædagogik & Læring
Christel Aulkær Moll Adjunkt, ledelseskonsulent, Ledelse og Organisation
Elin Andersen Lektor og ledelseskonsulent, Ledelse og organisation