Gå hjem-møde om studerendes trivsel

Dato: 28.11.2019
Tidspunkt: 15:00 - 17:00
Sted: Odense
Adresse: UCL, Seebladsgade 1, 5000 Odense C (lokale A0.07-A0.09)

Hvad taler vi om, når vi taler om trivsel på de videregående uddannelser? Hvordan hænger trivsel sammen med de studerendes faglige engagement og deres oplevelse af undervisningen? Og hvad kan man gøre for at sikre bedre trivsel blandt de studerende? De spørgsmål og mange andre forsøger vi at finde svar på, når EVA sætter fokus på studerendes trivsel med gå hjem-møder over hele landet.

Program

 • 15.00  Velkomst ved Anders Christian Frederiksen, Kvalitets- og Analysechef i Afdelingen for Kvalitet og
  Analyse på UCL.

 • 15.05  Konsulent Mathias Tolstrup Wester fra EVA præsenterer resultater fra flere af EVA’s
  undersøgelser om trivsel.
  Vi har tidligere set på de studerendes følelse af ensomhed og stress, og i den seneste undersøgelse stiller vi skarpt på deres følelser i relation til studiet.
  Vi præsenterer bl.a. to korte skalaer, som kan benyttes til arbejdet med trivsel på de videregående uddannelser.

 • 15.35  Studenterrådgivningen fortæller om deres erfaringer ved programleder og psykolog Jesper
  Madsen og psykolog Sara Alsing.

 • 15.55  Pause med kaffe og kage.

 • 16.10  Studievejleder May Birkeland præsenterer UCL’s tiltag i forhold til at støtte studerende, der
  mistrives, og sygeplejestuderende Line Randrup-Thomsen fortæller sin personlige beretning om
  hvilke tiltag, der har været hjælpsomme i forhold til hendes oplevelse af mistrivsel.

 • 16:30  Paneldebat med deltagelse af:
  Line Randrup-Thomsen, studerende på sygeplejerskeuddannelsen på UCL
  Marianne Gellert, uddannelseschef for afdeling for uddannelser til Bioanalytiker, Fysioterapeut,
  Laborant og Radiograf på UCL
  Jesper Madsen, programleder, Studenterrådgivningen
  Camilla Thorgaard, områdechef for videregående uddannelse, EVA.

Læs mere om EVA's gå hjem-møder om studerendes trivsel.