Når skoleledelse går helt tæt på medarbejderne

Dato: 28.10.2021
Tidspunkt: 14:30 - 15:30

Ønsker du at få inspiration til, hvordan du skaber energi i skolens udvikling af undervisningen? Og hvordan du skaber en stærkere pædagogisk didaktisk praksis?

Så deltag i dette gratis webinar, og hør om inddragende skoleledelse set fra et læringsledelsesperspektiv.

Skab en stærkere pædagogisk didaktisk praksis

På webinaret kan du høre Tanja Kristensen, der er skoleleder på Hyllehøjskolen i Middelfart Kommune, tage afsæt i Hyllehøjskolens udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Gennem et bevidst fokus på læringsledelse og ledelse tæt på processerne bag, skabte Tanja Kristensen følgeskab til udviklingen og dermed en stærkere pædagogisk didaktisk praksis.

Tanja Kristensen vil dele ud af, hvordan du skaber energi i skolens udvikling af undervisningen ved at inddrage dine medarbejdere. Desuden vil Tanja Kristensen stille skarpt på, hvordan du sætter gang i de pædagogiske og didaktiske læreprocesser i teams og det pædagogiske læringscenter gennem frisættelse og bemyndigelse af medarbejdere.

Indhold

På webinaret kan du høre om:

  • hvordan man som leder får adgang til medarbejdernes professionelle læringsproces
  • det at skabe tryghed i udviklingsopgaven og opbygge tillidsfulde rum
  • det at skabe følgeskab i udviklingsprocesser – både ift. medarbejdere samt skolens vejledere og ressourcepersoner
  • hvordan bevidst stilladsering af pædagogisk didaktisk udvikling understøtter medarbejdernes meningsskabelse
  • den dedikerede leder, der interesserer sig for ledelse – både opad, nedad og til siden
  • udvikling af skolens identitet gennem profilering og pædagogisk didaktisk selvforståelse.

Hvem er vi?

På webinaret er dine værter:

  • Tanja Kristensen, skoleleder på Hyllehøjskolen i Middelfart Kommune
  • Christel Aulkær Moll, ledelseskonsulent med speciale i skoleledelse ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Hvem er du?

Webinaret er for dig, der er interesseret i skoleledelse og ledelse af skoleudvikling.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvad UCL kan tilbyde, så læs mere om vores udbud inden for skoleledelse.

Du kan også læse mere om hvordan du leder skolens inbetweeners – de faglige vejledere og teamkoordinatorer, der fungerer som skolens nøglepersoner.