Online informationsmøde om Familieterapi

Dato: 26.05.2021
Tidspunkt: 15:00 - 16:30

Kom til online informationsmøde, og hør om diplomuddannelsen i Familieterapi og relationel praksis. Her kan du høre om uddannelsesforløbet og de kompetencer, du tilegner dig på uddannelsen. 

Du kan tilgå mødet her.

Hør om Familieterapi og relationel praksis 

Familieterapi og relationel praksis er en diplomuddannelse for dig, der ønsker at kvalificere dig til at undersøge og arbejde med problemer i familier, specialpædagogisk praksis og andre kontekster, hvor det relationelle og samtalerne om relationer er i fokus. På uddannelsen får du teorier, metoder og værktøjer til dit arbejde med familieterapi. 

Du kan læse om diplomuddannelsen Familieterapi og relationel praksis her

Tidligere studerende siger om deres udbytte 

Jeg får virkelig skærpet min bevidsthed om, hvor afgørende det er, at jeg er meget tydelig om mine kasketter som myndighedsperson og som familieterapeut, når jeg møder familierne. Og det helt ned i de små ting. Hvordan jeg siger hvad, og hvad jeg noterer og ikke noterer.” 

Charlotte Kørner Petersen, socialrådgiver, Center for Familie og Unge, Odense Kommune 

”Det er et slags blåt stempel, når jeg med diplomet fra UCL kan blive optaget i Dansk Psykoterapeutforening.  

- Mette Uth, afdelingsleder for udskolingen, Ørsted Skolen, Langeland Kommune 

”Jeg har fået indsigt i, hvad det sætter i gang, hvordan jeg siger og gør ting. Hvor meget jeg selv er en del af det der sker i samtalerne med familierne, og at jeg er medskaber af lige præcis dette her nu med den her familie”  

- Karina Larsen, familiekonsulent, Familiehusene, Holstebro Kommune 

Kom til informationsmøde 

Den 26. maj kl. 15.00-16.30 kan du komme til online informationsmødeHer kan du høre om uddannelsens opbygning, studiedage, supervision og samtalegrupper. Der vil også være fokus på de familieterapeutiske perspektiver, metoder og samtaleteknikker, som giver kompetencer til en bred målgruppe af deltagere, der arbejder med børn og familier i udsatte positioner. 

Studievejlederen deltager også, så du har mulighed for at høre mere om:  

- optagelseskravene  

tilskudsmuligheder 

- uddannelsen som deltidsuddannelse, der kan kombineres med et arbejde ved siden af. 

Målgruppe  

Uddannelsen er målrettet pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at kvalificere sig til arbejdet som familieterapeut, eller som på anden måde arbejder med udsatte familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.