Online informationsmøde om Newton

Dato: 14.04.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Vil du gerne vide, hvordan STEM-læringslaboratoriet Newton kan bruges til at skabe de optimale betingelser for børnenes læring?   

Så har vi et gratis online informationsmøde til dig.  

STEM-undervisningen i nye rammer

En spændende udvikling

STEM-fagene gennemgår en spændende udvikling, og på UCL har det givet anledning til at udforske og udvikle mulighederne for at udbrede en type af STEM-læringslaboratorier, der kan give eleverne en oplevelse af samspillet mellem moderne teknologi, gennemført undervisning og hverdagsproblemstillinger. 

Newton-rum i Danmark

I samarbejde med First Scandinavia i Norge og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har projektleder Bjarke Falk Nielsen og pædagogisk konsulent Ole Andersen udviklet Newton-tanken, så den passer til den danske skole.

Newton-rummene er et norsk koncept, der bygger på idéen om, at naturfagsundervisningen bliver mere meningsfuld, når opgaverne benyttes i praksis. Danmark har allerede et Newton Rum, der er placeret i Hvidovre kommune. Ambitionen er at lave flere Newton-rum, der skal ligge rundt omkring i Danmark.   

Børnenes læring i fokus

Informationsmødet er for dig, der træffer beslutninger. Måske står du i den situation, hvor din kommune eller skole skal i gang med at udbrede eller gentænke STEM-undervisningen. Måske har du overvejet, at undervisningen med fordel kan flyttes til nye rammer for at skabe de optimale betingelser for børnenes læring.