Ph.d.-forsvar

Dato: 22.11.2019
Tidspunkt: 13:00 - 16:00
Sted: Lokale U91, SDU Odense
Adresse: Campusvej 55, 5230 Odense M

Loa Ingeborg Bjerre forsvarer ph.d.-afhandlingen: "Fortidens rolle i
historieundervisningen - En undersøgelse af det historisk fremmede i grundskolens historiefag"

Mødeleder:
Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Peter Hobel (formand), Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Professor May-Brith Ohman Nielsen, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

Docent Jan Löfström, Department of Education, University of Helsinki

Vejleder: Lektor Torben Spanget Christensen

Efter forsvaret er Institut for Kulturvidenskaber vært ved en reception i mødelokalet i Lysningen i stueetagen.