Tværprofessionelt samarbejde omkring udsatte børn og unge i praksis

Dato: 30.09.2020
Tidspunkt: 15:30 - 18:00
Sted: 5230 Odense M
Adresse: Niels Bohrs Allé 1

Fyraftensmøde

Det tværprofessionelle arbejde er et komplekst og dynamisk fænomen. Ida Schwartz og Ida Skytte Jakobsen giver dig to forskellige bud på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde kan styrkes i praksis.

Deltagelse i fyraftensmødet er gratis

 

OBS: Lukket for tilmelding, pga. max antal deltagere er nået

På mødet sætter vi fokus på, at mere tværprofessionelt samarbejde ofte bliver foreslået som løsningen, når vi skal løse komplekse problemstillinger, men hvordan gør vi det?

Program

Velkomst
v. Trine Østerbye Clausen, lektor og konsulent i UCL
Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning

Den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde
v. Ida Schwartz, Docent og leder af forskningsprogrammet
”Inklusion og hverdagsliv” ved UCL

Hvad indebærer det at undersøge vanskeligheder i børn og unges livssituation ud fra deres perspektiver? Hvordan kan viden fra børnenes perspektiver gøre os klogere på, hvordan professionelle kan samarbejde om at  udvikle problemforståelser og interventioner i et komplekst og
konfliktfyldt felt.

Pause m. sandwich

Tværprofessionelt samarbejde og viden om resiliens?
v. Ida Skytte Jakobsen, Docent og leder af forskningsprogrammet
”Resiliens” ved UCL

Har vi de redskaber og modeller, som er nødvendige for at kunne arbejde sammen? Sundhedsplejesker arbejder fx med Cos-P, socialrådgiverne med ICS. Hvordan passer de modeller sammen, og hvordan holder vi et fokus på den fælles opgave? Oplægget vil præsentere og diskutere ”Resiliensrammen”, som et bud på en model, der kan understøtte det tværprofessionelle samarbejde på børne- og unge området.

Muligheder for kompetenceudvikling – kort fortalt

Afrunding – og tak for i dag

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær