Webinar: Brobyggeren mellem organisation og praksis

Dato: 31.05.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Arbejder du med at bygge bro mellem forskellige funktioner på kommunale områder? Kom til gratis webinar og få redskaber til, hvordan du udvikler og styrker din funktion. 

Fik du ikke tilmeldt dig vores webinar? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information om fremtidige webinarer. 

Øget faglighed på tværs af sektorer

Kravene til faglighed øges hos alle medarbejdergrupper i kommunerne. De skal varetage flere syge og svækkede borgere samt flere med svære belastninger og komplekse problemstillinger. Multisygdom og svækkelse udløser ofte problemstillinger på tværs af fysiske, psykiske, mentale og sociale behov.  

Ingen medarbejdergruppe kan løfte denne opgave alene. At sikre borgerne den helhed og sammenhæng, de har brug for, er blevet en del af både effektive sundheds-, social- og plejefaglige indsatser samt værdig ældrepleje. Dette stiller krav om, at fagligheder, funktioner og områder spiller sammen.  

Overgang mellem ledelse og organisation

De kommunale organisationer har brug for brobyggerensom er den særligt fagligt kompetente, der også har kompetencer til at understøtte, omsætte, facilitere og mediere overgangen mellem ledelsen og organisationens praksis. Brobyggeren skal sikre og udvikle den krævede faglighed hos de kolleger, der er omkring borgerne samt den fælles tilgang, systematik og opfølgning, som hører til alle forløb, så borgernes trivsel, tryghed og værdighed er i centrum.  

På webinaret kan du høre mere om de komplekse problemstillinger, og om hvordan du bedst muligt kan arbejde med disse. Vi bringer også forståelser, metoder og tilgange i spil, som kan understøtte og styrke din funktion som brobygger. 

Målgruppe 

Webinaret er for alle brobyggere inden for brede kommunale områder som plejecentre, dagcentre, botilbud samt ældre- og demensområdet. Det er både for dig, der er driftslederintern konsulent, nøgleperson, demenskoordinator, faglig leder, mellemleder eller teamleder. 

Oplægsholderne til webinaret er: 

  • Kim Koldby, chefkonsulent i afdelingerne for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Irmgard Birkegaard, uddannelseskonsulent i afdelingerne for Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Steen Kabel fra konsulentfirmaet Steen Kabel