Webinar: Den nære psykiatri

Dato: 09.06.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Arbejder du med mennesker, der lider af psykisk sygdom, misbrug og social udsathed? Vær med til at sætte fokus på sammenhæng og samarbejde med og omkring lige præcist disse borgere/patienter.

Fik du ikke tilmeldt dig vores webinar? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information om fremtidige webinarer. 

Den nære psykiatri - fokus på samarbejde mellem sektorerne

På tværs af sygehuse og kommuner er der enighed om at have fokus på sammenhæng og samarbejde. Der er dog en kløft mellem de gode intentioner og det, der møder borgere med psykiske sygdom, misbrug eller socialt udsathed. Borgernes rejse gennem systemerne kan være unødig besværlig og lang, og de oplever både forhindringer og manglende forbindelser undervejs.

Fokus på mennesket

Et mangelfuldt tværsektorielt samarbejde fremkalder sårbarhed hos en borgergruppe, som i forvejen er svært ramt af sygdom og af sygdommens konsekvenser for fysisk, psykisk og socialt liv.

Systemerne styres af regler og har fokus på diagnosen, misbruget og de sociale mangler. Men borgerne har brug for at blive mødt som menneske, ikke som en diagnose. De har brug for støtte til at leve det daglige liv, til at håndtere sygdom og behandling og til at minimere konsekvenser af eller komme godt igennem et langt forløb med sygdom og misbrug.

Få inspiration til dit arbejde

På webinaret hører vi om aktuelle eksempler på systematik i samarbejdstilgange og -metoder. Hvad kan vi lære af disse eksempler? Kan de hjælpe os med at give borgeren relevant støtte både, når belastningen akut tager overhånd eller med at vedholde følgeskabet i det lange sygdoms-/misbrugsforløb?

Du kan endvidere høre om mulighederne for:

- at deltage i et fagligt netværk med kolleger fra området

- kompetenceløft inden for den nære psykiatri.

Webinaret er for dig,

der er medarbejder, leder eller udviklingsansvarlig inden for den regionale behandlings- og lokalpsykiatri eller inden for kommunale områder som socialpsykiatri, bosteder, bostøtte, hjemmepleje eller hjemmesygepleje.