Webinar for nyuddannede med funktionsnedsættelse

Dato: 16.06.2020
Tidspunkt: 14:00 - 15:30

Det er en velkendt udfordring, at det kan være vanskeligt at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet, når man har begrænsninger i arbejdsevnen, og UCL vil gerne bidrage til, at gøre det lettere for dig.

I samarbejde med Fastholdelseskonsulent Carsten Bøttzau’, Dimittend- og karrierekonsulent Dennis Færch Broch og SPS-koordinator Marie-Louise P. Almar giver vi mulighed for, at du som nyuddannet kan få informationer, råd og vejledning omkring brug af de kompenserende ordninger i forhold til arbejde – også inden endt uddannelse.

Du får introduktion til: 

  • Personlig Assistance i erhverv – En ordning hvor den ansatte kompenseres med praktisk bistand eller personlig støtte, når funktionsnedsættelsen er en barriere for udførelse af arbejdsopgaver.
  • Hjælpemidler/Arbejdspladsindretning – Giver mulighed for at få bevilliget hjælpemidler, særlige arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen, så ansatte med funktionsnedsættelse kan fastholdes/ansættes i almindeligt arbejde.
  • Isbryderordningen – Løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningens formål er at give nyuddannede erhvervserfaring inden for det fagområde, som de er uddannet til
  • Fortrinsadgang – Ansøgere med funktionsnedsættelse kan søge opslåede stillinger i det offentlige og har derved ret til at komme til samtale.

Vi anbefaler, at du som deltager holder video og mikrofon slukket under præsentationer. Det vil dog være mulighed for at stille spørgsmål efter under webinaret og løbende chatte med Carsten, Dennis og Marie-Louise. Vi bestræber os på, at optage præsentationen, således I som studerende kan tilgå det efterfølgende.

Praktisk Info:

Tidspunkt for webinar: d. 16.06.2020 fra 14.00 til 15.30

Tilmeld dig senest 14.06.2020 - Her.

Program: Zoom - Link til mødested

Dennis Færch Broch Dimittend- og karrierekonsulent
Marie-Louise Paasch Almar SPS-koordinator