Webinar: Mennesker med udviklingshæmning og demens

Dato: 08.06.2021
Tidspunkt: 14:00 - 15:00

Arbejder du med borgere med udviklingshæmning? Hør om de komplekse problemstillinger, der kan opstå ved demenssygdom hos mennesker med udviklingshæmning. 

Fik du ikke tilmeldt dig vores webinar? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information om fremtidige webinarer. 

Øget kompleksitet i omsorgsarbejdet

Mennesker med udviklingshæmning har øget risiko for at udvikle demenssygdom og gør det generelt meget tidligere i livet. Mennesker med udviklingshæmning har en psykisk funktionsnedsættelse, hvilket kan gøre det vanskeligt at skelne demenssymptomer fra øvrige funktionsnedsættelser.

Det kan derfor også være vanskeligt at opdage demens tidligt i forløbet og tilsvarende svært at målrette den socialpædagogiske indsats og tilgodese plejebehov, så livskvalitet og funktionsevne bevares bedst muligt på trods af demens.  

Denne kombination af udviklingshæmning og demenssygdom medfører en øget kompleksitet i omsorgsarbejdet og kræver en øget faglig viden og styrket samarbejde. 

Få inspiration til at skabe et samarbejde 

På webinaret udfolder vi den kompleksitet, der er i omsorgsarbejdet. Vi stiller skarpt på den faglige viden, der skal til for at kunne løfte opgaven, og på de særlige krav, der til tværgående samarbejde og sammenhængende indsatser.  

Derudover kan du høre om et banebrydende tilbud om kompetenceløft, som forløber på tværs af alle medarbejdergrupper på botilbud mv.  

Kompetenceløftet består af et parallelt udbud af akademi- og diplommoduler målrettet de forskellige medarbejdergrupper på botilbud mv.

Hvert modul gennemføres som et selvstændigt forløb, der kombineres med samarbejdsprocesser med det parallelle modul. På den måde sikres alle deltagere både faggruppe-specifik viden, færdigheder og kompetencer samt tværgående processer, der understøtter anvendelse i og udvikling af praksis. 

Webinaret er for dig, 

der som leder eller medarbejder arbejder med udviklingshæmmede på botilbud, døgntilbud mv.