Webinar om Personcentreret omsorg i praksis (for medarbejdere)

Dato: 09.12.2020
Tidspunkt: 14:30 - 15:30

Arbejder du med mennesker, der har demens? Og er du medarbejder og møder mennesker med demens i dit arbejde. Så er webinaret her for dig.

Sundhedsfaglig konsulent Irmgard Birkegaard og chefkonsulent Kim Koldby giver inspiration til, hvordan du kan understøtte personcentreret omsorg og derved styrke nærværet for mennesker med demens.

Få redskaber til at understøtte personcentreret omsorg i praksis

Demenssygdommen medfører tab af kognitive og eksekutive funktioner, og den skaber ofte personlighedsændringer og adfærdsforstyrrelser. At sikre mennesker med demens et værdigt og trygt liv udgør derfor særlige og komplekse udfordringer, som stiller store krav til den enkelte medarbejders forståelse og kompetencer. Derudover er samarbejdet med det enkelte menneske, pårørende, samarbejdspartnere og civilsamfundet også meget vigtigt.

Der er bred enighed om at arbejdet med mennesker med demens bør bæres af de værdier og principper i personcentreret omsorg. Dette understøttes af ”Stærk anbefaling” i Sundhedsstyrelsens "National kliniske retningslinjefor forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens” og af de mange modeller over personcentreret omsorg, fx ”blomstring”.

Det kan dog være svært at omsætte disse værdier og principper fra personcentreret omsorg til den daglige praksis på demensområdet.

På webinaret præsenterer vi et koncept for personcentret omsorg. Konceptet er udviklet og testet i kommuner ved Udviklingscenter for Demensområdet, et samarbejde mellem kommuner, SOSU-Fyn og professionshøjskolen, UCL.

Konceptet giver dig bl.a. konkrete redskaber, som understøtter personcentreret omsorg som tilgang og praksis. Derved kan du styrke nærværet og omsorgen for mennesker med demens. 

På webinaret orienterer vi også om et nyt tiltag med sideløbende diplommodulet Demens, omsorg og aktivitet for professionsuddannede og akademimodulet Demens for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.

Er du leder, demenskonsulent eller -koordinator? Så har vi et webinar til dig den 2. december kl. 14.30-15.30.

Læs mere her

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent