Webinar om Personcentreret omsorg i praksis

Dato: 02.12.2020
Tidspunkt: 14:30 - 15:30

Arbejder du med mennesker, der har demens? Og er du leder, demenskonsulent eller -koordinator. Så er webinaret her for dig.

Sundhedsfaglig konsulent Irmgard Birkegaard og chefkonsulent Kim Koldby giver inspiration til, hvordan du kan understøtte personcentreret omsorg og derved styrke nærværet for mennesker med demens.

Få redskaber til at understøtte personcentreret omsorg i praksis

Demenssygdommen medfører tab af funktioner og skaber ofte personlighedsændringer og adfærdsforstyrrelser. At sikre mennesker med demens et værdigt og trygt liv udgør derfor særlige og komplekse udfordringer, som stiller store krav til den enkelte medarbejders forståelse og kompetencer.

Der er bred enighed om at arbejdet med mennesker med demens bør bæres af de værdier og principper i personcentreret omsorg. Dette understøttes af ”Stærk anbefaling” i Sundhedsstyrelsens "National kliniske retningslinjefor forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens” og af de mange modeller over personcentreret omsorg, fx ”blomstring”.

Det kan dog være svært at omsætte personcentreret omsorg til daglig praksis på demensområdet. Som faglig eller organisatorisk leder har du central betydning for at fremme personcentreret omsorg og dermed styrke både borgernes livskvalitet og medarbejdernes deltagelse og trivsel.

På webinaret præsenterer vi et koncept for personcentret omsorg. Konceptet er udviklet og testet i kommuner ved Udviklingscenter for Demensområdet, et samarbejde mellem kommuner, SOSU-Fyn og professionshøjskolen, UCL.

Konceptet giver bl.a. medarbejderne konkrete redskaber, som understøtter personcentreret omsorg som tilgang og praksis. Derved kan de styrke nærværet og omsorgen for mennesker med demens.

Vi drøfter hvordan strategisk kompetenceudvikling og ledelse i personcentreret omsorg kan medvirke til at styrke borgernes livskvalitet og realisering af jeres mål og strategier.

På webinaret orienterer vi også om et nyt tiltag med sideløbende diplommodulet Demens, omsorg og aktivitet for professionsuddannede og akademimodulet Demens for social- og sundhedsassistenter og –hjælpere.

Er du medarbejder og møder mennesker med demens i dit arbejde? Så har vi et webinar til dig den 9. december kl. 14.30-15.30.

Læs mere her

Kim Koldby Chefkonsulent og sekretariatsleder for Udviklingscenter for Demensområdet
Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent