Webinar: Onboarding og jobparathed

Dato: 28.04.2021
Tidspunkt: 12:30 - 15:00

Bag om kulissen

Onboarding og jobparathed blandt UCL-dimitterede ved Odense Kommune

UCL Erhversakademi og Professionshøjskole og Odense Kommune indgik ultimo 2019 aftale om et projekt, der var målrettet nyligt UCL-dimitterende, som var blevet ansat i Odense Kommune.

Målgruppen for projektet var nyligt dimitterede lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger.

Gennem rapporten, er målgruppens jobparathed og erfariner med onboarding blevet afdækket og vi har dermed opnået en bedre forståelse for, hvordan denne gruppe oplever overgangen mellem studie- og arbejdslivet.

UCL og Odense Kommune ønsker at gøre denne viden tilgængelig for interesserede, så vi alle øger chancen for at onboarde med succes. Derfor er det med stor glæde, at vi inviterer til dette webinar med fokus på videndeling.

Undersøgelsen er gennemført af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Center for Anvendt Velfærdsforskning

Program for dagen:

12.30-12.40: Velkommen

  • v. Rektor Jens Mejer Pedersen og Odense Kommunes uddannelsesleder Marlene Karmark Andersen

12.40-13.10: Fagligt oplæg: Onboarding af nyuddannede

  • Oplæg vedr. onboarding med udgangspunkt i undersøgelse foretaget i 2019 v. Forsker Martin Mau

13.10-13.20: Pause

  • Tid til refleksion

13.20-13.50: Oplæg: Hvordan bruger Odense Kommune den nye viden

  • V. Odense Kommune

13.50-14.30: Fælles videndeling: God onboarding som hverdagspraksis

  • God onboarding af nye medarbejdere er af stor betydning for deres arbejdsliv og for arbejdspladsen. Hvorfor er det så svært at implementere, når det virker så selvfølgeligt?

14.30-15.00: Opsamling

  • Afrunding og tak for i dag