Webinar: Samarbejde med pårørende

Dato: 03.03.2021
Tidspunkt: 14:30 - 15:30

Vær med, når psykologen og en mor til en voksen kvinde med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse taler om samarbejdet mellem pårørende og de professionelle. Målet er at styrke samarbejdet til gavn for alle parter. 

Fik du ikke tilmeldt dig vores webinar? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information om fremtidige webinarer. 

Er de pårørende nogle, som ”bare følger med”?

Dette og meget andet diskuterer psykolog aut. og lektor på UCL Anna Sejer Nielsen og pårørende Doth Ingvild Carmen Mogensen på webinaret 3. marts. Doth Ingvild Carmen Mogensen er mor til en voksen kvinde med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.  

En svær dobbeltrolle

De pårørende spiller en stor rolle for borgere, som modtager ydelser fra velfærdssystemet. De vil gerne hjælpe og støtte deres nære. Samtidig kan de selv være påvirket af situationen. 

Denne situation efterlader ofte de pårørende i en dobbeltrolle, når de på den ene side gerne vil være der for deres nære og på den anden side skal håndtere deres egen situation som pårørende.  

Samarbejde mellem professionelle og pårørende

De professionelle og de pårørende mødes i mange forskellige situationer omkring behandling, pleje og omsorg. Og indimellem er dette møde mellem velfærdssystemet og hverdagssystemet også præget af konflikter. 

Samarbejdet mellem de pårørende og de professionelle har afgørende betydning for at sikre en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger på børne- ældre-, handicap- og psykiatriområdet.

Begge parter skal på banen

Webinaret fokuserer netop på samspillet, og derfor skal begge parter på banen for at udvikle relationen. Webinaret er således både for dig, der arbejder i velfærdssystemet og har regelmæssig kontakt til pårørende - og for dig, der selv er pårørende. 

På webinaret taler psykologen og den pårørende bl.a. om: 

  • de pårørendes flersidede rolle 
  • mødet mellem hverdagssystemet og velfærdssystemet 
  • dilemmaernes og konflikternes holdeplads 

Du kan læse mere om emnet under modulet Pårørende- og netværkssamarbejde, den Socialfaglige Diplomuddannelse.