Webinar: RYGRAD Live

Dato: 01.06.2021
Tidspunkt: 14:00 - 14:30

Vil du være med til at understøtte lærere og elever i at arbejde med teknologi? Så deltag gratis, når RYGRAD går live.

Fik du ikke tilmeldt dig vores webinar? Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få information om fremtidige webinarer. 

Sådan styrker PLC arbejdet med teknologiforståelse

Den teknologiske udvikling har fuld fart på, og for at ruste eleverne til et digitaliseret samfund ser undervisning i en form for teknologiforståelse ud til at finde vej ind i skolerne. I den sammenhæng spiller PLC en vigtig rolle ved at understøtte skolens arbejde med teknologiforståelse.

PLC kan spille ind i elever og læreres arbejde med kompetenceområderne digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne hver for sig i mindre indsatser, men også i større forløb med fokus på de fire kompetenceområders symfoniske samspil, hvor teknologiforståelsesfagligheden for alvor kommer til sin ret og rækker ud i samfundet omkring eleverne.

På webinaret sætter vi fokus på: 

  • PLC som fysisk sted og ressource i forhold til teknologforståelse
  • Forslag til, hvordan PLC kan understøtte skolens indsats i forhold til teknologiforståelse
  • RYGRAD, der udgives fires gange årligt

Se med, når pædagogisk konsulent og forfatter, Bo Teglskov Kristensen, i en samtale med pædagogisk konsulent ved CFU Absalon, Rikke Egeberg, og pædagogisk konsulent ved CFU UCL, Marie Elmegaard, italesætter teknologiforståelse, og giver forslag til PLC-aktiviteter i CFU UCL og CFU Absalon.

Webinaret er for dig, der  

  • varetager funktioner tilknyttet PLC 
  • samarbejder med skolens PLC-medarbejdere og -vejledere 
  • er nysgerrig på, hvordan din skole kan styrke arbejdet med teknologiforståelse 

Hvad er RYGRAD Live?

RYGRAD Live er fire årlige webinarer udformet som interviews, hvor pædagogisk konsulent, Rikke Egeberg og Marie Elmegaard stiller aktuelle forfattere spørgsmål og dykker ned i emner, som giver dig nye indsigter og indhold i forhold til skolens pædagogiske læringscenter.

RYGRAD udgives også i et one-page-format. RYGRAD udkommer fire gange om året og sætter fokus på fire årlige temaer vedrørende det pædagogiske læringscenter. Hensigten er at give overblik, inspiration og så nye frø til udvikling af lokale PLC’er.