Webinar: Sådan udvider du dit ledelsesrum

Dato: 31.08.2020
Tidspunkt: 09:00 - 10:00

Gratis ledelseswebinar med gode råd og tips til, hvordan du praktiserer ledelse uden formelt ledelsesansvar. Webinaret sætter fokus på ledelsesrummet for teamledere, koordinatorer og konsulenter.

Hvad er ledelsesrummet, hvad påvirker det og hvordan kan du bedst muligt udnytte det?

Ledelseskraft og handlefrihed er centrale begreber i ledelsesrummet, og når vi ser på de udfordringer og dilemmaer, du kan stå overfor, som in-betweener og leder uden personaleansvar.

Sammen med ledelseskonsulenterne Birger Søndergård og Lillian Fannikke, UCL, dykker vi ned i ledelsesrummets muligheder og begrænsninger, og udforsker, hvordan du bedst muligt kan udnytte og udvide dit eget ledelsesrum.

Webinarrække

I sensommeren 2020 afholder Birger Søndergård og hans kollegaer fra Ledelse og Organisation, UCL, en række webinarer med fokus på de udfordringer og dilemmaer, du som in-betweener kan stå overfor.

Webinarerne er inddelt i tre temaer:

  • Sådan lykkes du som koordinator, faglig leder eller intern konsulent
    Afholdt 10. august kl. 9.00-10.00
  • Sådan udvider du dit ledelsesrum
    Afholdt 31. august, kl. 9.00-10.00
  • Sådan leder du in-betweeners
    Afholdt 14. september kl. 9.00-10.00

*Enkelte kommuner og arbejdspladser kan af tekniske årsager ikke tilgå Zoom.
Hvis du oplever problemer, anbefaler vi at du prøver at tilgå webinaret via din mobil, privat computer eller andre devices end din arbejdscomputer.
Hvis du stadig oplever begrænsninger, kan vi glæde dig med, at du får tilsendt en optagelse af hele webinaret efterfølgende.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Lillian Fannikke, konsulent Underviser bl.a. i i fagene Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse