Workshop om Eksistentiel Dannelse

Dato: 05.11.2021
Tidspunkt: 12:00 - 16:00
Sted: Odense
Adresse: UCL Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Hvordan ruster vi os som mennesker til at kunne begå os i et tiltagende komplekst samfund, hvor tempoet hele tiden skrues i vejret?
   
Hvordan overlever vi som mennesker med vores iboende skrøbeligheder?

Hvilke ressourcer har vi brug for som mennesker for at kunne håndtere vanskelige sociale sammenhænge og udfordrende relationelle situationer?

Kom med til workshop om eksistentiel dannelse

Vil du gerne være med til at drøfte spørgsmål som disse, og drøfte hvordan vi på tværs af uddannelser, professioner,
erhverv og sektorer i fremtiden kan arbejde med eksistentiel dannelse? Så kom med til workshop fredag den 5. november.

På workshoppen har vi brug for din viden om og perspektiver på dette tema, så vi på den baggrund sammen kan
udvikle konkrete idéer til, hvordan vi kan arbejde med eksistentiel dannelse i uddannelsessammenhænge, som i
sidste ende skal gavne samfundet.

Eksempler kunne være:

  • At klæde bankrådgiveren bedre på til kundesamtalen ifm. skilsmisse, dødsfald eller anden livskrise.
  • At give multimediedesigneren forudsætninger for at kunne udvikle fx en chat-, app- eller en anden digital
    løsning til f.eks. unge med ondt i livet (fx angstramte eller ensomme unge).
  • At støtte pædagogen i at varetage åndelig omsorg for børn, når de kæmper med at finde mening i livet.
  • At bidrage til at sygeplejersken, ergoterapeuten og andre sundhedsprofessionelle får et stærkere eksistentielt
    sprogbrug i samtaler med patienter og pårørende i forbindelse med psykisk eller fysisk sygdom.

Kom og mød andre med samme interesse for eksistentiel dannelse og vær med til at sætte eksistentiel dannelse på dagsordenen.

Vi glæder os til at se både undervisere, studerende, forskere
og repræsentanter for aftagerfeltet, og ikke mindst til at arbejde sammen med jer i dette udviklingsrum.

Tilmelding

Senest den 29. oktober til Tanja Mentz på tame@ucl.dk.