Analyse og metoder

Akademimodul

Vil du udvikle dit kendskab til analysens faser og elementer, hvor du kan beskrive og formidle analyser til problemstillinger? Med Analyse og metoder får du styr på de samfundsvidenskabelige metoder!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få styr på elementerne bag projektskrivning

Fagligt indhold 

Hvis du vil studere på en samfundsvidenskabelig uddannelse, kan det være en god idé at få opfrisket metoderne bag projekt- og rapportskrivning.

Med Analyse og metoder får du viden om hovedelementerne i den samfundsvidenskabelige metode, hvor du lærer at undersøge, analysere og formidle relevante forhold i relation til din professionspraksis.

Du lærer om:

  • problemorienterede undersøgelser og deres struktur
  • kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder
  • projektskrivning, herunder problemformulering, metodevalg, interessentanalyse, kildekritik, spørgeskemaer, interviews, observation, dataanalyse, samt formidling af forløb og konklusioner.

Udbytte

Efter Analyse og metoder kan du gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger, hvor du medtænker kildekritik og vurdering af datakvalitet.

Gennem analyserne kan du bidrage med løsningsforslag og -metoder i forbindelse med professionsrelevante undersøgelser.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med administration i en kommune, en region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb