Analytisk kemi

Akademimodul

Er du interesseret i at kunne udføre arbejdsopgaver i det kemiske laboratorium, anvende analyseudstyr, udføre kemiske analyser og arbejde stringent med resultaterne efterfølgende? Så bliv klogere med Analytisk kemi.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb