Boligens indeklima

Akademimodul

Ved du nok om bygningsanlægs opbygning, principper og virkemåde?
Få indsigt i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg og kom i dybden med opbygningen af disse anlæg med udgangspunkt i energirigtige og bæredygtige løsninger.

Tilmeld

Sæt fokus på boligens indeklima!

Fagligt indhold

Du får viden, så du kan kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation og opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder.

Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder og lærer at bedømme anlæggene ud fra lovmæssige, energibesparende og miljømæssige hensyn.

Du får viden om:

  • opbygning, principper og virkemåde for varme- og ventilationsanlæg, bygningsautomation og belysningsanlæg
  • bestemmelser og krav til varme-, belysnings- og ventilationsanlæg, samt bygningsautomation
  • parametre til beskrivelse af indeklima og kortlægge energiforbrug i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg
  • bygningsautomation, der kan sikre energirigtige, bæredygtige løsninger.

Udbytte

Modulet klæder dig på til at til forklare forbedringsmuligheder, der sikrer et godt og energirigtigt indeklima, som samtidig reducerer CO2-udslippet.

Efter Boligens indeklima kan du:

  • bedømme varme- og ventilationsanlæg ud fra energibesparende og miljømæssige hensyn og gældende regler
  • rådgive om boligens installationer med indhold af el, vvs, ventilation
  • vurdere indeklima og forbedringsmuligheder, samt opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Boligens indeklima er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig der arbejder på det el-tekniske område, hvor du vil specialiserer dig inden for rådgivning om og udførelse af boligens installationer med fokus på indeklima.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb