Boligens indeklima

Akademimodul

Vil du have mere viden om bygningsanlægs opbygning, principper og virkemåder?

Få indsigt i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg og kom i dybden med opbygningen af disse anlæg med udgangspunkt i energirigtige og bæredygtige løsninger.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på boligens indeklima!

Fagligt indhold

Du får viden, så du kan kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation samt opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder.

Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder samt lærer at bedømme anlæggene ud fra lovmæssige, energibesparende og miljømæssige hensyn.

Du får viden om:

  • opbygning, principper og virkemåder for varme- og ventilationsanlæg, bygningsautomation og belysningsanlæg
  • bestemmelser og krav til varme-, belysnings- og ventilationsanlæg samt bygningsautomation
  • parametre til beskrivelse af indeklima og kortlæggelse af energiforbrug i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg
  • bygningsautomation, der kan sikre energirigtige og bæredygtige løsninger.

Udbytte

Modulet Boligens indeklima klæder dig på til at til forklare forbedringsmuligheder, der sikrer et godt og energirigtigt indeklima, som samtidig reducerer CO2-udslippet.

Efter modulet kan du:

  • bedømme varme- og ventilationsanlæg ud fra energibesparende og miljømæssige hensyn samt gældende regler
  • rådgive om boligens installationer med indhold af el, vvs og ventilation
  • vurdere indeklima og forbedringsmuligheder samt opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Boligens indeklima er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er til dig, der arbejder på det el-tekniske område, hvor du vil specialiserer dig inden for rådgivning om og udførelse af boligens installationer med fokus på indeklima.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb