Butiksøkonomi

Akademimodul

Er du interesseret i butiksanalyser og driftsoptimering?
Få ny viden om økonomiske analyser og løsningsmetoder, så du kan forstå og anvende de centrale, økonomiske problemstillinger til driftsoptimering i butikken.

Tilmeld modul

Få helhedsforståelse af centrale butiksøkonomiske problemstillinger!

Fagligt indhold 

Med viden om sammenhængen mellem de forskellige butiksøkonomiske nøgletal, får du metoder og værktøjer til forskellige økonomiske analyser for en butik, eksempelvis inden for personale, lager, salg og bruttoavance.

Du lærer om metoder og værktøjer til driftsoptimering for en butik, fx best practice og kædenøgletal, så du med planlægningsværktøjer kan medvirke til, at de økonomiske handlingsplaner i butikken bliver gennemført.

Du får viden om:

  • Butikkens økonomiske nøgletal, herunder salgsmix, basket size, bruttoavance, svind og nedskrivninger
  • Butikkens ressourcestyring og –optimering af butikkens aktiver og personale
  • Butikkens økonomiske handlingsplaner med fokus på optimering.

Udbytte

Du lærer at anvende nøgletal til vurdering af den økonomiske udvikling i butikken, hvorefter du kan udarbejde forslag til bedre ressourceudnyttelse i din butik.

Selvstændigt kan du driftsoptimere din butik med henblik på ressourceforbrug og butikkens nuværende og fremtidige økonomiske udvikling.

Efter Butiksøkonomi kan du:

  • anvende butiksøkonomiske handlingsplaner til optimering af butikkens varesalg, avance, løn, omkostninger og lager
  • udregne relevante økonomiske nøgletal som f.eks. salgsindeks, bruttoavance og omkostningsprocenter
  • vurdere den økonomiske driftsudvikling for en butik i forhold til varesalg, avance, løn, omkostninger og lager for at forbedre butiksdriften.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Retail og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Butiksøkonomi er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder inden for detailområdet, hvor du gerne vil lære mere om økonomi og optimering.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb