Butiksoptimering

Akademimodul

Vil du lære, hvordan du kan udvikle, gennemførere og vedligeholde rutiner i butikken på baggrund af analyser og teoretiske metoder?
Bliv i stand til selvstændigt at driftsoptimere butikkens arbejdsrutiner.

Tilmeld modul

Brug planlægningsværktøjer til styring af lager og butiksareal.

Fagligt indhold 

Med grundlæggende viden om forskellige planlægningsværktøjer, får du metoder til optimering af din bemandingsplan, optimering af den daglige drift samt værktøjer, som kan medvirke til, at dine kampagner bliver gennemført succesfuldt.

Du får viden om:

  • Grundlæggende ressourcestyring til driftsoptimering
  • Lagerstyring, herunder lagersammensætning, gennemløbstid og lagerrenter.

Udbytte

Når du har indsigt i grundlæggende ressourcestyringsværktøjer, er du i stand til at lokalisere mulige driftsforbedringer og opstille løsningsmodeller.

Du kan indrette dit lager ud fra strategiske overvejelser om optimering af arbejdsrutiner på lageret, og selvstændigt driftsoptimere lageret med henblik på logistik, ressourceforbrug og økonomi.

Efter Butiksoptimering kan du:

  • indgå i drøftelser om generelle driftsforbedringer i detailbutikker
  • anvende planlægningsværktøjer til optimering af varepræsentationer, kampagner og bemandingsplaner
  • vurdere lagersammensætningen for at forbedre lagerlogistikken.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Retail og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Butiksoptimering er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder på detailområdet, hvor du gerne vil specialisere dig inden for optimering med planlægnings- og ressourcestyringsværktøjer.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb