Energiøkonomi og miljø

Akademimodul

Er du interesseret i energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed?
Med Energiøkonomi og miljø bliver du klædt på til at kunne beskrive både de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer.

Tilmeld modul

Lær om miljøbelastning i energieffektivisering og energiproduktion!

Fagligt indhold

Du lærer at opgøre omkostninger og fordele ved forskellige energiinvesteringer, hvorefter du kan indgå i diskussion om resultaterne af forskellige miljømæssige og økonomiske beslutninger.

Du får viden om:

  • energi- og samfundsøkonomiske vurderingsmetoder
  • miljømæssige vurderingsmetoder
  • investeringsteori, cost-benefit analyse og totaløkonomi.

Udbytte

Efter Energiøkonomi og miljø kan du:

  • redegøre for økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer
  • bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Energiteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Energiøkonomi og miljø er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der arbejder på det energi-tekniske område, hvor du vil lære mere om energiøkonomi.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb