Konstruktion

Akademimodul

Vil du arbejde med at dimensionere simple konstruktioner, så du kan vurdere produktionsdokumentation ud fra et styrkemæssigt synspunkt?
Du kan blive klar med Konstruktion.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå grundlæggende statik og materialelære!

Fagligt indhold 

Forståelse for materialers styrkeegenskaber og tilhørende prøvningsmetoder giver dig muligheden for at forstå konstruktørens bagvedliggende overvejelser og beregninger vedrørende dimensionering og materialevalg.

Du lærer om:

  • torsions‐ og bøjningsmomenter og deres enheder
  • matematik, trigonometri og ligevægtsprincippet i statik
  • beregning af normal‐, tvær‐ og bøjningsspændinger
  • kræfter og deres enheder, opløsning og sammenlægning af kræfter.

Udbytte

Du kan anvende grundlæggende statik og vurdere sammenhængen mellem statisk dimensionering og øvrige hensyn til konstruktionen, herunder fremstillingsproces og produktionsomkostninger.

Med Konstruktion kan du:

  • håndtere udviklings orienterede situationer inden for faget konstruktion
  • formidle alternative konstruktionsløsninger og –forslag på baggrund af det indlærte og egen erfaring
  • anvende styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Innovation, produkt og produktion og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som arbejder eller vil arbejde med den tekniske baggrund for konstruktion, statik og materialelære.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb