Marketing-planlægning og -forhandling

Akademimodul

Har du styr på markedsføringen?
Du kan lære om planlægning, udvikling og implementering af markedsføringsplaner, hvor du bliver klædt på til at gennemføre forhandlinger med forståelse for forhandlingsprocessens forskellige trin og faser.

Datoer og tilmeld

Lær den grundlæggende teori inden for markedsføring!

Fagligt indhold 

Med udviklingsbaseret viden om kultur, forhandlingsteknik og forhandlingskommunikation lærer du om anvendelse af forhandlingsteknikker og inddragelse af markedsføringsøkonomiske forhold. 

Du bliver kompetent til at gennemføre kulturanalyser og vurdere interkulturelle kompetencer, hvorefter du kan tilpasse din virksomheds markedsføringsaktiviteter og forhandlingsproces hertil.

Du får viden om:

  • forhandlingsteknik, -kommunikation og proces
  • marketings organisatoriske placering og rolle
  • interkulturel kompetence, kulturparametre, -teori og -analyse
  • aftaleret, markedsføringslovgivning og introduktion til E-handelsret.

Udbytte

Gennem modulets centrale metoder bliver du i stand til at planlægge og gennemføre en forhandling, hvor du medtænker og tilpasser de enkelte parametre i virksomhedens marketingmiks, så du kan udvikle en optimeret kunderejse i såvel offline og online perspektiv.

Efter Marketingplanlægning og -forhandling kan du:

  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for planlægning, vurdering og gennemførelse af løsninger med fokus på virksomhedens markedsføringsaktiviteter
  • håndtere forhandlingsprocessen gennem dennes faser og trin
  • forhandle salgs- og markedsføringsrelaterede situationer
  • vurdere praksisnære salgs- og markedsføringsmæssige problemstillinger, hvor du kan udvælge løsningsmuligheder i form af markedsføringstiltag, handlingsplaner og forhandlingsteknik.

Niveau

Vi anbefaler, at du tager faget Marketingstrategi og forretningsudvikling, før du starter.

Akademimodulet giver dig den grundlæggende viden om marketingplanlægning, så du er klar til både den videre uddannelse og det praktiske arbejde i virksomheden.

Modulet hører under den Salg og markedsføring og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Marketingplanlægning og -forhandling er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke dine kompetencer til at udarbejde, planlægge, vurdere og gennemføre virksomhedens forskellige markedsføringsaktiviteter herhjemme og internationalt.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb