Offshore produktion og teknologi

Akademimodul

På modulet 'Offshore produktion og teknologi' får du den teoretiske viden vedrørende råstofudvinding, organisering og sikkerhed på offshore olie- og gasplatforme. Du opnår de praktiske færdigheder og kompetencer til blandt andet at vurdere styringer og regulering af petrotekniske/procestekniske anlæg og optimere anlæg under hensyntagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Du får viden om komponenternes anvendelse og funktion inden for de maskintekniske område, samt lærer om de gældende standarder og normer.

Med modulet opnår kompetencer til at kunne se sammenhænge mellem maskintekniske anlægs funktion og de anvendte automationselementer, samt at komme med løsningsforslag til optimering af disse.

Det er en forudsætning, at du har gennemført uddannelsens obligatoriske moduler (EL-teknologi og integrerede automatiske enheder, Automationsdesign og Drift og vedligehold).

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb