Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Akademimodul

Vil du arbejde med og forstå processerne omkring organisationsudvikling og forandringer? Som HR-medarbejder kan du være med til at sikre en succesfuld udviklingsproces.

Se datoer

Lær om organisationsforståelse og organisatorisk diagnose!

Fagligt indhold 

På modulet får du en teoretisk forståelse for organisationsudvikling og forandringsprocesser, og du lærer om, hvad der skal til for, at forandringer lykkes, både på det strategiske niveau og på medarbejder- og ledelsesniveau.

Du får konkrete værktøjer til at arbejde med forandringer i praksis og bliver i stand til at imødegå evt. manglende motivation og modstand i forandringsprocesser.

Modulet indeholder også et selvvalgt tema, hvor du får mulighed for at fordybe dig inden for et af fagets områder i relation til din egen dagligdag.

Du får viden om:

  • organisationsudvikling på individuelt niveau, gruppeniveau og organisationsniveau
  • teorier om magt og beslutningsprocesser i en virksomhed
  • koncepter inden for ledelse og HR
  • forandringer i organisationer.

Udbytte

Du lærer at indgå i en organisatorisk kontekst, hvor du kan se muligheder og begrænsninger i konkrete koncepter inden for ledelse og organisationsudvikling.

Efter Organisationsudvikling i HR-perspektiv kan du:

  • på basis af en organisatorisk diagnose kunne afdække behov for organisatorisk udvikling
  • i en struktureret sammenhæng kunne udvikle din egen HR- praksis i arbejdet med organisationsudvikling og forandringsprocesser
  • vurdere praksisnære problemstillinger, der relaterer sig til behov for udvikling og forandring og på basis heraf opstille løsningsmuligheder.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Organisationsudvikling i HR-perspektiv er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder inden for HR, hvor du vil specialisere dig i organisationsudvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Camilla Andersen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb