Problem og Change Management

Akademimodul

Har du en systematisk tilgang til dit arbejde med systemdrift?
Bliv i stand til at udvælge og implementere værktøjer og politikker til effektiv håndtering af problem og change management af IT-systemdrift.

Se datoer
Garanteret holdstart

Brug værktøjerne til effektivisering med Problem og Change Management!

Fagligt indhold 

Med viden om forandringsledelse og de ledelsesmæssige processer ved driftforstyrrelse og -ændringer har du forudsætningen for at skabe en succesfuld ændring og problemhåndtering ved IT-systemdrift i din virksomhed.

Du lærer at deltage i, udforme og anvende politikker og praksis omkring problem og change management, hvor du forstår sammenhængen og opbygningen af en effektiv drift og vedligeholdelse af IT.

Du får viden om:

  • problemkategorisering og håndtering, inkl. vidensbase
  • Change-processen
  • værktøjer til effektivisering af processerne
  • test, kvalitetssikring og driftsorganisering
  • procesmodeller, herunder igangsætningsmodeller (Deployment vs. Delivery), administration af ændringer i systemer i forhold til Governanceperspektiv samt pris/ydelses aftaler (ServiceLevelAgreement-SLA).

Udbytte

Du lærer at følge best practice, så du løbende kan tilegne dig ny viden og nye værktøjer til dit arbejde med test og kvalitetssikring, både i praksis og gennem opbygning af processer og politikker.

Efter Problem og Change Management kan du:

  • anvende problemmanagement processer og værktøjer, således at fejl hurtig registreres, håndteres og forebygges
  • anvende Change Management processer og værktøjer, således at ændringer effektivt registreres, håndteres og implementeres
  • udvælge og implementere værktøjer og politikker til effektiv håndtering af Problem og Change Management.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Informationsteknologi og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Problem og Change Management er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med problem og change management til dit arbejde med IT-systemdrift.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb