Solvarmeanlæg

Akademimodul

Modulet giver dig kompetencerne til at kunne rådgive kunden ved etablering af korrekt rørføring gennem klimaskærm og bygning.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Du lærer ligeledes at håndtere vejledning af korrekt tilslutning til bygningens opvarmningsanlæg samt styrings- og reguleringssystem.

Derudover kan du tilegne dig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Fagligt indhold

 • relevant lovgivning (bygge-, autorisations- og planlovgivning)
 • miljø og sikkerhed (myndighedskrav)
 • redskaber til kunderådgivning
 • optimal placering af anlægget
 • tagkonstruktionens bæreevne
 • korrekt rørføring.

Udbytte

Du lærer

 • at vurdere, udpege og vælge den optimale placering af anlægget under hensynstagen til bygningens konstruktion og placering.
 • at vurdere tagkonstruktionens bæreevne og eventuelt behov for eftervisning af stabilitet og styrke samt forhold af betydning for et sikkert gennembrud af klimaskærm.
 • at anvende de centrale metoder og redskaber til at beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
 • at anvende de centrale metoder og redskaber til at beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.
 • at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Niveau

Udover de generelle adgangsbetingelser til en akademiuddannelse skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget.

Du skal kunne:

 • beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • vejlede om korrekt tilslutning til bygningens varmefordelende anlæg
 • vejlede i at tilslutte korrekt til styrings- og reguleringssystem
 • beregne energibehov for en bygnings specifikke behov.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb