Solvarmeanlæg

Akademimodul

Modulet giver dig kompetencerne til at kunne rådgive kunden ved etablering af korrekt rørføring gennem klimaskærm og bygning.

Tilmeld

Beskrivelse

Du lærer ligeledes at håndtere vejledning af korrekt tilslutning til bygningens opvarmningsanlæg og styrings- og reguleringssystem.

Derudover vil du kunne tilegne dig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Fagligt indhold

 • relevant lovgivning (bygge-, autorisations- og planlovgivning)
 • miljø og sikkerhed (myndighedskrav)
 • redskaber til kunderådgivning
 • optimal placering af anlægget
 • tagkonstruktionens bæreevne
 • korrekt rørføring

Udbytte

Du lærer

 • at vurdere, udpege og vælge den optimale placering af anlægget under hensynstagen til bygningens konstruktion og placering.
 • at vurdere tagkonstruktionens bæreevne og eventuelt behov for eftervisning af stabilitet og styrke samt forhold af betydning for et sikkert gennembrud af klimaskærm.
 • at anvende de centrale metoder og redskaber til at beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
 • at anvende de centrale metoder og redskaber til at beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.
 • at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Niveau

Ud over de generelle adgangsbetingelser til en akademiuddannelse, skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget:

 • beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • vejlede om korrekt tilslutning til bygningens varmefordelende anlæg
 • vejlede i at tilslutte korrekt til styrings- og reguleringssystem
 • beregne energibehov for en bygnings specifikke behov.
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb