Supply Chain Management

Akademimodul

Gennem analyse med leverandører og kunder får du kompetencer til at optimere hele forsyningskæden med et holistisk syn på effektivisering og løbende forbedringer af indkøb, produktion og distribution på tværs af virksomheder.

Se datoer

Design kort- og langsigtede forbedringer i din virksomhed

Fagligt indhold 

I en tid hvor konkurrencen fra lavtlønsområder bliver stadig større, stilles der nye udfordringer til logistikmedarbejderen. Du lærer at vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden og at anvende centrale metoder og redskaber til at designe både kort- og langsigtede forbedringer.

Du får indsigt i, hvordan centrale metoder og redskaber anvendes til at analysere forsyningskæden og samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og forsyningskædens øvrige elementer.

Du får viden om:

  • design af forsyningskæden ud fra kundebehov, herunder Agility, Mass production, Postponement
  • strategi med fokus på forsyning, produktion, distribution og målstyring
  • kvalitetsstyring, forandringsprocesser og organisering.

Udbytte

Organisering og forandrings- og kvalitetsledelse på strategisk niveau gør dig i stand til at design og implementere logistikkoncepter.

Med Supply Chain Management kan du:

  • analysere forsyningskæden med analysemodeller og forbedringsværktøjer såsom PEST, Canvas og SWOT, samt analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og SCM strategi
  • analysere behovet for målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) og serviceniveau i forsyningskæden
  • udarbejde upstream-, in house- og downstream strategier for at optimere en national eller international forsyningskæde
  • vurdere, hvordan partnerskabsaftaler og kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og Win-Win.

Niveau

Supply Chain Management bliver du undervist med Blended Learning.

Modulet hører under akademiuddannelse i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil specialisere dig i optimering af forsyningskæder, så du kan implementere logistik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Susanne Hansen Sekretær
Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb