Økonomi og regnskab (diplomuddannelse), afgangsprojekt

Diplommodul

Afslut din Merkantile diplomuddannelse inden for økonomi og regnskab ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområde gennem teori og metode.

Tilmeld modul

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold 

Når du har bestået uddannelsens to obligatoriske moduler, retningens tre specifikke moduler samt et valgfrit module til et samlet omfang af 45 ECTS, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en diplomuddannelse.

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt eller i grupper på op til fire studerende. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart. Vejlederen er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Når du har gennemført din merkantile diplomuddannelse under retningen Økonomi og handel, har du ret til betegnelsen merk.d. (Økonomi og regnskab)

Målgruppe

Diplommodulet afslutter din Merkantile diplomuddannelse.

Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb